Meedenken over huisvestingscriteria onderwijs en kinderopvang Pampus Almere

Bovenaanzicht van een dijk met enkele windmolens.

Meedenken over de criteria van de huisvesting voor scholen en onderwijs in de toekomstige wijk Almere Pampus? Kom woensdag 25 januari meepraten!

In 2030 wordt gestart met de bouw van stadsdeel Pampus. Nu is het nog een groene vlakte, maar in 2050 moet het een bruisend stadsdeel van Almere zijn, met 30.000 nieuwe woningen en een flink aantal banen. Er komen gezinnen wonen met kinderen en jongeren. Deze kinderen moeten in Pampus naar school en naar de kinderopvang kunnen.

In juli 2023 moet er een advies klaar zijn waarin staat waar huisvesting van onderwijs- en kinderopvang in Pampus aan moet voldoen. Wil je mee denken over de criteria voor huisvesting van scholen en kinderopvang, kom dan naar de bijeenkomst op: woensdag 25 januari 2023, van 13:00-14:00 uur, Hogeschool Windesheim, Lokaal AL5.5,4 Hospitaaldreef 5, 1315 RC Almere.

Je kunt je aanmelden bij Margo Zwart via: mzwart@almere.nl. Je krijgt dan meer informatie over het programma van de bijeenkomst en op welke vragen beantwoord moeten worden. 

Zie ook het artikel Huisvesting onderwijs in stadsdeel Pampus op deze website.