Talkshow ‘Groen en het brein’

Banner 'Groen en het brein'

Wat betekent een groene omgeving voor je mentale toestand? Word je slimmer of gelukkiger als je stekjes deelt of door het groen wandelt en is daar wetenschappelijk bewijs voor? Tijdens deze talkshow wordt deze vraag beantwoord – zowel in cijfers als in een experiment waarbij het publiek meedoet.

Deze avond komen twee sprekers aan het woord: Dinand Ekkel, docent-onderzoeker Groen en vitale stad aan de Aeres Hogeschool, en Carina Peek, docent-onderzoeker Urban Innovation aan hogeschool Windesheim.

Carina Peek

Dinand Ekkel

Er is een continue uitwisseling en aanpassing tussen dieren en de omgeving waarin zij leven. Mensen zijn dieren en ook zij reageren op hun leefomgeving en passen zich aan, al dan niet bewust. Ekkel onderzoekt precies die relatie tussen dier en omgeving, en welke impact die omgeving heeft op dier en dus ook de mens. In zijn lectoraat ontwikkelt Ekkel richtlijnen voor een groene wijk vanuit de invalshoeken gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hoeveel groen is nodig, waar moet het aanwezig zijn en hoe ziet het er uit voor elk van die invalshoeken? En hoe integreren we dat dan tot één visie voor het groen in de wijk ?

De vraag of een groene omgeving een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen en hoe dit precies werkt, zal Ekkel tijdens de talkshow toelichten en het publiek mee laten doen in zijn verhaal.

Het programma Urban Innovation van hogeschool Windesheim richt zich op inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. Het doel is de economische, sociale en ecologische verbanden tussen alle betrokkenen in de stad te versterken. In zogenaamde Fieldlabs onderzoeken studenten concrete vraagstukken in de wijken Almere Poort en Almere Buiten en komen tot oplossingen, samen met alle betrokken partijen en onder begeleiding van Carina Peek. De perfecte balans tussen groen en gebouwde omgeving is een van deze vraagstukken. Meer informatie is te vinden op website van Avanti.

Avanti is hét platform diversiteit in Almere. Actuele gebeurtenissen en maatschappelijk relevante thema’s worden behandeld in een variëteit aan evenementen, onder meer in een reeks talkshows onder de noemer Op de rand van de toekomst. Deze talkshows zijn mede geïnitieerd door de Gemeente Almere (Almere 2.0) in samenwerking met Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Aeres Hogeschool en Kunstlinie Almere.