Cultuur en Toerisme

Mensen voeren diverse activiteiten uit

Een stad is méér dan wegen en gebouwen. Wat een stad vooral identiteit geeft, zijn de plekken waar inwoners en bezoekers graag komen. Plekken waar het bruist en leeft. Cultuur, recreatie en toerisme verrijken de stad en maken Almere tot een plek waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.

Meer culturele voorzieningen

De afgelopen jaren hebben we in Almere hard gewerkt aan het creëren en verbeteren van zulke plekken. Maar vooral de culturele voorzieningen blijven nog achter bij de groei van de stad. Almere 2.0 zet daarom in op het versterken van een culturele infrastructuur die aansluit bij de behoeften van huidige en toekomstige bewoners en bezoekers. Én die recht doet aan Almere als tweede stad van de metropoolregio Amsterdam.

Uitbraak coronavirus

Almere heeft letterlijk de ruimte om cultuur te laten groeien. Door de uitbraak van het coronavirus is de wereld echter plotseling drastisch veranderd. De cultuur- en toerisme-sector zijn hard geraakt door de maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen. Dit heeft ook gevolgen voor de sleutelprojecten waar we met Almere 2.0 op inzetten.

Indien aanpassingen noodzakelijk zijn, blijft de inzet steeds om die door te voeren binnen de bandbreedte van de geformuleerde ambitie. Tegelijkertijd biedt deze nieuwe werkelijkheid nieuwe kansen. We kunnen, juist nu en juist hier, in Almere gebieden creëren die mensen uitnodigen om te bezoeken, omdat we hier de ruimte hebben.

Sleutelprojecten

Voor de periode 2021-2025 zetten we in op drie sleutelprojecten:

  • Kustzone Almere Poort: StrandLAB en de verbreding van het strand aan de zuidkant van het Almeerderstrand.
  • Museale voorziening: Kwartiermaker ontwikkelt onder andere een zakelijk en inhoudelijk plan en een programma voor de komende jaren als voorloper van het te realiseren museum(gebouw).
  • Nationaal Park Nieuw Land: verschillende deelprojecten staan op het punt van uitvoering staan.