Duurzaamheid

Upcycle Centrum

De klimaatverandering heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid, veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water. Daarnaast raken fossiele brandstoffen en grondstoffen binnen afzienbare tijd op. Daarom zijn er de komende jaren grote veranderingen nodig.

We moeten overstappen op duurzame energie, grondstoffen veel spaarzamer en beter benutten en niet verloren laten gaan. Vanuit de programmalijn Circulaire Economie & Energie zetten we in op het verder verduurzamen van de (Almeerse) maatschappij.

Volop kansen voor duurzame oplossingen

Duurzaamheid is voor de gemeente Almere vanzelfsprekend. We zijn ervan overtuigd dat de oplossingen op lokale schaal moeten beginnen. In Almere zijn daarvoor volop kansen. Er is veel kennis op hoog niveau, er zijn middelen en investeerders en dankzij de schaalgrootte van de stad kunnen we oplossingen direct toepassen. Dat kunnen we echter niet alleen. Daarom werken we nauw samen met kennisinstellingen, bedrijven en de regio.

Ambities

Vanuit de programmalijn Circulaire Economie & Energie zetten we de komende jaren in op het verder verduurzamen van de (Almeerse) maatschappij. Circulaire economie en duurzame energie zijn een bron van innovatie en economische kansen. Dat willen wij laten zien. We doen dat op de volgende manieren:

  • We werken aan de toekomstbestendige energievoorziening van de stad Almere.
  • We benutten onze grondstoffen beter en werken toe naar een afvalloze stad, waarin gebruikte en bestaande grondstoffen optimaal worden hergebruikt. Op die manier willen we in 2030 de helft minder primaire grondstoffen gebruiken.
  • De komende jaren werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de economische kansen die de projecten bieden. Hiermee dragen ook zij bij aan de verdere verduurzaming van de stad en de regio.
  • We zetten in op deze economische kansen. Daarmee creĆ«ren we niet alleen een meer duurzame samenleving, maar ook nieuwe banen. Circulaire bedrijvigheid trekt andere circulaire initiatieven aan en zo versterkt dit proces zichzelf. Zo draagt deze programmalijn ook bij aan de ontwikkeling werkgelegenheid voor deze regio.