Ecozone Floriade

Impressie bovenaanzicht van Floriade

Met de verbreding van de A6 en de ontwikkeling van het Floriadegebied is de ecologische verbinding in kwaliteit verminderd, smaller geworden en komt er meer verlichting en verharding. Daarbij loopt er een kabels- en leidingenstrook over de gehele lengte van de ecologische verbinding. Dit betekent dat er geen bomen op de kabels en leidingenstrook geplant mogen en kunnen worden. Dat maakt het concreet lastig om hier een bosverbinding te versterken. 

Door te werken met bosschages en bomenlanen langs de wegen kunnen we ervoor zorgen dat er een netwerk van groene stapstenen ontstaat over de lengte van de verbinding. Dat doen we door ‘lege plekken’ te benutten waar bomen en struiken aangeplant zullen worden. Er zijn al werkzaamheden uitgevoerd: in september 2021 is een watergang uitgegraven, waarbij aan één kant een natuurvriendelijke oever is aangelegd en aan de andere kant ijsvogel-wanden zijn gerealiseerd. Momenteel wordt onderzocht of er ook een extra faunapassage nodig is ter hoogte van de Steigerdreef.  

In het najaar van 2021 zijn extra bomen op de ecozone Floriade langs de snelweg A6 aangeplant en is er onderaan de helling een struiklaag van o.a. meerstammige struiken aangeplant. Om de ecozone te versterken heeft de Floriade hier ook een ‘insectenstrook’ aangelegd: een bloemrijk grasland inclusief bloembollen die kunnen “verwilderen”. Tijdens de expo markeert een landmark de ecozone: een kunstobject met nestkasten voor vogels. Deze verbeeldt het verhaal over de stadsnatuur.