Ecozone Hoge Vaart

Faunapassages Almeerderhout / Vroege Vogelbos

De Ecozone Hoge Vaart heeft voor de ecologie tot doel om het Kotterbos en de Almeerderhout met elkaar te verbinden. In deze zone zijn al verschillende groene gebieden aanwezig. Om ervoor te zorgen dat de onderdelen daadwerkelijk als een ‘kralensnoer’ met elkaar verbonden worden, zodat dieren en planten zich goed en veilig kunnen verplaatsen, zijn extra maatregelen nodig. Daarbij zal het vooral gaan om de aanleg van meer beplanting en landschapselementen (zoals stobbenwallen) en de aanleg van fauna-uittreedplaatsen langs de vaart. Eind 2022 is het ontwerp gereed en de uitvoering start in 2024.