Ecozone Pampus

Pampus

De ecozone Pampus heeft tot doel om de Lepelaarsplassen met het Kromslootpark te verbinden. In de ecozone Pampus wordt onderscheid gemaakt tussen de noord- en de zuidzijde. 

Pampus Noord

In Pampus Noord (tussen de Oostvaardersdijk en de spoorlijn bij Almere Poort) is er, naast het verbinden en versterken van de bestaande ecozone, ook een opgave voor waterafvoer ten behoeve van de nieuwe wijken die in dit gebied voorzien zijn. 

Dit momentum wordt benut door twee vliegen in één klap te slaan: De watergang wordt verbreed om de waterafvoer te verbeteren en tegelijkertijd worden natuurvriendelijke oevers en vogeleilanden aangelegd. Tevens worden er drie bruggen gerealiseerd. De bruggen worden voorzien van een faunapassage en natuur-inclusief ontworpen. Dat betekent dat dieren de bruggen onderlangs moeten kunnen passeren, maar ook dat dieren en planten de brug kunnen gebruiken als leefgebied (denk aan de aanleg van nestgelegenheid voor zwaluwen).  

Deze bruggen worden circulair gebouwd; van materialen die demontabel en herbruikbaar zijn. Dit sluit goed aan op de duurzaamheidsagenda van de gemeente.  

De “Gouden Randen”, een project van Stichting het Flevolandschap, zijn onderdeel van de Ecozone. 

Pampus Zuid

Aan de zuidkant van de Ecozone Pampus (ten zuiden van de spoorlijn bij Almere Poort) is, samen met Staatsbosbeheer en Provincie Flevoland, de ambitie uitgesproken om de ecologische knelpunten op te lossen. Hiertoe worden natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd, zal extra beplanting worden gerealiseerd en wordt het (maai)beheer van het gebied aangepast op de behoeften van de doelsoorten (o.a. het ree). 

Planning

Stichting Flevolandschap is al begonnen met de aanleg van “Gouden Randen”. De ontwerpen voor de deelzones Noord en Zuid zullen eind 2022 gereed zijn en de uitvoering start in 2024.