Faunapassages Almeerderhout / Vroege Vogelbos

Faunapassages Almeerderhout / Vroege Vogelbos

Er zijn daarnaast nog een aanvullend spoor: het aanbrengen van een faunapassage onder de Steigerdreef door. Doel: het Almeerderhout te verbinden met het Vroege Vogelbos, via het ecozone Floriade terrein. De faunapassage is een noodzakelijke schakel in het versterken van de verbinding tussen die twee gebieden (Almeerderhout en Vroege Vogelbos), omdat hier de infrastructuur/wegen de ecozone doorkruisen en die wegen letterlijk een blokkade zijn voor o.a. gidssoort Ree. Verwachting is dat het Definitief Ontwerp eind 2022 klaar is. Uitvoering start dan in 2023.