Floriade

Impressie bovenaanzicht van Floriade

Met de verbreding van de A6 en de ontwikkeling van het Floriadegebied is de ecologische verbinding in kwaliteit verminderd, smaller geworden en komt er meer verlichting en verharding. Daarbij loopt er een kabels- en leidingenstrook over de gehele lengte van de ecologische verbinding. Dit betekent dat er geen bomen op de kabels en leidingenstrook geplant mogen en kunnen worden. Dat maakt het concreet lastig om hier een bosverbinding te versterken.

Door te werken met bosschages en bomenlanen langs de wegen kunnen we ervoor zorgen dat er een netwerkje van groene stapstenen ontstaat over de lengte van de verbinding. Daarmee kunnen ‘lege plekken’ benut worden om bomen te planten, kunnen we die ruimtes hiervoor gaan reserveren en beplanten. Er zijn al werkzaamheden uitgevoerd: in september 2021 is de watergang uitgegraven, aan een zijde een natuurvriendelijke oever gemaakt en aan de andere zijde ijsvogelwanden.

In het najaar worden extra bomen op ecozone Floriade langs de snelweg A6 aangeplant en onderaan de helling wordt een struiklaag van o.a. meerstammige stuiken aangeplant. Om de ecozone te versterken heeft de Floriade hier ook een ‘insecten bos’ aangeplant: bloemenweides met kruidige grassen, wilde bloemen en bloembollen die kunnen verwilderen. Tijdens de expo markeert een landmark de ecozone, een kunstobject met nestkasten voor vogels. Deze verbeeldt het verhaal over stadsnatuur.