Handelingsperspectief

Bovenaanzicht vanaf Oostvaarders

Almere maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA staat de komende jaren voor een grote opgave. De werkgelegenheid in de regio blijft groeien, waardoor er steeds meer mensen in deze omgeving willen wonen.

Maar voor een gezonde ontwikkeling is meer nodig dan alleen woningen. We moeten ook inzetten op dat wat onze regio aantrekkelijk, leefbaar en bijzonder maakt.

Nieuwe omstandigheden en inzichten

Almere ligt in de Oostflank van de MRA. De ambities voor dit gebied zijn in 2013 vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). Omdat onze leefomgeving onderhevig is aan veranderingen, is het soms goed om te toetsen of de ingeslagen weg nog volledig past bij de huidige tijd. In 2019 zijn de gemeenten Amsterdam en Almere, de provincie Flevoland en het Rijk daarom een gezamenlijk proces gestart om deze nieuwe omstandigheden en inzichten te verwerken in een actuele langetermijnvisie en -strategie. De MRA-sleutelgebieden met de versnellingslocaties woningbouw spelen daarin een belangrijke rol (o.a. IJburg – Almere Pampus, Almere Centrum en de andere stationsgebieden).

Werken aan een gezond groeiende Oostflank

Daarbij wordt onderzocht wat de kracht van de regio is en waar uitdagingen liggen. Want door wat goed gaat te versterken en kwetsbaarheden te verminderen, kunnen we de juiste stappen zetten naar een gezond en vitaal groeiende Oostflank. De resultaten van dit proces komen samen in het in het Handelingsperspectief Oostflank Metropoolregio Amsterdam 2020-2030 met daarna gekoppeld een uitvoeringsagenda. Dit doen we uiteraard samen met andere partijen. Bijvoorbeeld in de vorm van bestuurlijke en maatschappelijke dialogen, werkplaatsen en stadsgesprekken. Het werken aan een actueel Handelingsperspectief is onderdeel van het programma Almere 2.0.