Hoge vaart/Lage Vaart

Hoge- en Lage Vaart

Zwakke schakels in de ecologische verbindingen en knelpunten voor dieren verhelpen. In deze verbinding gaat het om het aanplanten van bomen en struiken en het graven van poelen op plekken waar deze ontbreken. Er zijn hier ook faunapassages nodig, zoals fauna uittreedplaatsen (FUP) aan de Vaart. Dat zijn relatief kleine ingrepen maar noodzakelijk voor dieren (om van het water op de kade te kunnen komen). Dit omvat een 15 tal ingrepen en deze zijn noodzakelijk. Er wordt gewerkt aan het Definitief Ontwerp (DO). Uitvoering staat gepland voor oktober / november 2022 (vanwege het plantseizoen in het najaar).