Housing 4.0 Energy

Logo Housing 4.0 Energy

In het project ‘Housing 4.0. Energy’ (H4.0E) werkt de programmalijn Vernieuwend Wonen samen met acht Europese partners aan oplossingen voor het tekort aan lage-energiewoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwest Europa. Voor dit drie jaar durende samenwerkingsproject is een subsidie toegekend door het Europese subsidieprogramma Interreg North West Europe.

Lage-energiewoningen

H4.0E heeft als doel één- en tweepersoonshuishoudens in Noordwest Europa toegang te geven tot lage-energiewoningen met 25% minder bouwkosten en 60% minder CO2-uitstoot. Binnen het project starten op vier locaties verspreid over Europa pilots. Daar wordt met behulp van digitale technologieën gewerkt aan de bouw van pilotwoningen. De Almeerse WikiHouse pilot is de eerste en met 23 woningen ook de grootste. De andere Nederlandse partner in dit project, TU Delft – faculteit Bouwkunde, onderzoekt op alle pilotlocaties of het energieverbruik van de huizen daadwerkelijk lager is en hoe de bewoners het wonen in de kleine lage-energiewoningen beleven.

Almeerse ambitie

Het Europese project H4.0E past uitstekend bij de Almeerse ambitie om koploper te zijn op het gebied van vernieuwende stedenbouw als antwoord op woningmarktvraagstukken in Almere, de regio en ver daarbuiten. De Europese cofinanciering maakt het mogelijk om internationale kennis en innovaties aan het Almeerse experiment te verbinden.

Lees meer over het project op de website van Housing 4.0 Energy.

EU-gelden 2,54 miljoen euro
Totaal budget 4,23 miljoen euro
Tijdsduur 2018-2022