Almere en Bouwend Nederland roepen nieuw kabinet op om regierol te pakken op woningmarkt

Maxime Verhagen (Bestuursvoorzitter Koninklijke Bouwend Nederland) bracht een werkbezoek aan Almere. Tijdens dit bezoek werd meer dan duidelijk dat de stad vaart maakt met het oplossen van de grote krapte op de woningmarkt. Flevoland en in het bijzonder Almere willen en kunnen een substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood.

In Flevoland is ruimte voor meer dan 100.000 woningen ten behoeve van Almere, Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam. Woningen die noodzakelijk zijn om deze belangrijkste economische motor van Nederland draaiend te houden. Het gaat in Almere om 50.000 woningen die gebouwd kunnen worden. Randvoorwaardelijk hiervoor is een goede ontsluiting van Almere en daarmee van Flevoland. Bouwend Nederland steunt deze ambitie van Almere volledig. 

“Almere staat duidelijk in de startblokken om op innovatieve en duurzame wijze een enorme bijdrage te leveren aan het bouwen van 100.000 nieuwe woningen in Almere en Flevoland. Dit is hard nodig, want door het woningtekort wachten veel mensen op een huis. Er is daarom een actieve rol van het Rijk nodig op de woningmarkt. Hierbij is in het nieuwe kabinet een regierol weggelegd voor een minister voor Wonen en Ruimtelijke Ordening,” benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Met het bouwen van woningen moet ook de infrastructuur meegroeien. Huizen moeten immers bereikbaar blijven en aangesloten worden. Gemeenten hebben hier een grote rol in, maar zij hebben onvoldoende geld. Ik roep het nieuwe kabinet op om extra geld beschikbaar te stellen voor bovenwijkse voorzieningen en infrastructuur. Laten we samen doorbouwen aan de opknapbeurt van Nederland!”

Franc Weerwind, burgemeester van Almere, is ook van mening dat het kabinet nu aan zet is.

“Het huiswerk is gedaan. Het is nu zaak om door te pakken. Aan de formatietafel zal moeten worden besloten of de IJmeerverbinding wordt aangelegd en daarmee meer dan 100.000 woningen in Flevoland kunnen worden gebouwd. Almere heeft de ambitie om niet alleen kwantiteit maar vooral ook kwaliteit toe te voegen aan de stad. Hier kunnen we in praktijk laten zien hoe de duurzame stedenbouw van de toekomst eruit gaat zien. Het is mooi om te zien dat ook Koninklijke Bouwend Nederland de ambities van Almere deelt.”