Almere werkt aan een Masterplan Ondergrond voor het gebied Almere Pampus

Preview geoTOP Zuidwest Flevoland

Wanneer je nu gaat nadenken over de invulling van Pampus als toekomstbestendig woon- en werkgebied met in achtneming van alle vraagstukken die daar achter vandaan komen, dan komt daar veel bij kijken. Daarbij staat bodemgesteldheid en water als leidend ontwerpprincipe centraal. Het helpt dan echt wanneer je ook goed weet hoe de bodem waarop je wilt ontwikkelen eruit ziet. Dus hoe meer data je hierover kunt vergaren, hoe beter.

Dankzij bijzonder commitment en goede samenwerkingen kun je hierin belangrijke stappen maken die van grotere betekenis zijn dan Almere Pampus alleen. Goed om te lezen dat de Almeerse aanpak ook binnen het ministerie enthousiast wordt ontvangen. Je vindt het in het artikel Bodem en water leidend in Masterplan Ondergrond Almere – Basisregistratieondergrond