Prijsvraag achterkant Upcyclecentrum

Achterkant Upcyclingcentrum

Van april t/m oktober 2022 is de Floriade in Almere. Bezoekers zullen bij binnenkomst de achterkant van het Upcyclecentrum zien. Maar de achterkant vertelt niet zoveel over wat er allemaal binnen gebeurt op het gebied van circulaire economie. Een gemiste kans, want het Upcylcecentrum is veel meer dan zomaar een recyclingperron. Het biedt ruimte voor nieuwe, groene initiatieven en ideeën.  Bezoekers van de Floriade ontgaat zo wat er allemaal gebeurt op het Upcyclecentrum en het omliggende bedrijventerrein De Steiger.  

Daarom zijn wij op zoek naar creatievelingen en makers die ideeën hebben voor het verfraaien van de achterkant van het Upcyclecentrum. Het staat niet vast welke vorm deze verfraaiing moet krijgen. Alles staat open. Of het nu een circulair spandoek is, of een groene wand of een kunstwerk. Het belangrijkste is dat het het verhaal vertelt van het Upcyclecentrum / De Steiger. Originele ideeën zijn van harte welkom.

Voor je idee mag je gebruikmaken van het hek achter het centrum, een deel van het gebouw maar ook van de groenstrook achter het gebouw. Mail je idee voor 23 augustus 2021 naar Lorieke Hiam via lhiam@almere.nl

Criteria

 • Circulair van opzet. Bij de keuze van de grondstoffen kies je voor een circulaire aanpak. Het verhaal achter welke grondstoffen je kiest, is een belangrijk ingrediënt voor het uiteindelijke resultaat. Hierbij mag je gebruikmaken van grondstoffen uit het Upcyclecentrum. 
 • Het laat zien waar het Upcyclecentrum voor staat en vertelt het circulaire verhaal van zowel het Upcyclecentrum als de Steiger (voor een internationaal publiek) 
 • De boodschap is duidelijk zichtbaar vanuit de kabelbaan en de Floriade bushalte 
 • Er is iets aan te beleven. Het mag bezoekers activeren, verwonderen, plezieren. 
 • Eigenaarschap / onderhoud van het object wordt duidelijk geborgd – onderdeel van het concept is een inschatting van het benodigde onderhoud en hoe dat in te richten, inclusief kosten. 
 • Het idee verbetert het aanzicht van het Upcyclecentrum en voegt daarmee waarde toe aan het omliggende bedrijventerrein. 
 • Het ontwerp moet veilig zijn en bestand tegen de weergoden, dus niet omvallen bij hevige wind e.d. 
 • Het staat de dagelijkse werkzaamheden van het Upcyclecentrum niet in de weg. 
 • Indicatie van het budget voor het ontwerp en uitvoering is €40.000 exclusief BTW, inclusief materialen, vervoer en arbeidskosten. Onderhoud staat hier los van.
 • De veiligheid van het Upcyclecentrum mag niet in het gedrang komen. Dit betekent dat het object geen opstap kan zijn om het Upcyclecentrum te betreden (beveiliging).

Doe je mee?

Je kunt je individueel of in teamverband inschrijven. Stuur je verzoek vóór 23 augustus 2021 naar Lorieke Hiam via lhiam@almere.nl. Klik hier voor de volledige uitvraag en de spelregels van de prijsvraag

Het verzoek voor de voorselectie bevat de volgende dingen:

 • Globaal idee, inclusief visuele middelen 
 • Globaal budget en planning 
 • Overzicht van te gebruiken grondstoffen / materialen uit Upcyclecentrum
 • Toelichting met motivatie en achtergrond bij het ontwerp

Klik hier voor de volledige uitvraag en de spelregels van de prijsvraag

De vakjury van de gemeente Almere kiest drie verzoeken uit die verder uitgewerkt mogen worden in een maquette. De jury bestaat uit: Aschwin van Reij (afdelingsmanager Stadsreiniging), Mayte de Vries (adviseur duurzaamheid & projectmanager Citylab), Menno van Vliet (afdelingsmanager Stadsruimte), Marvin Blume (perronmedewerker), Xander de Bruine (Floriade), Odette van Zijdveld (Aliter Networks). Als je idee wordt uitgekozen, krijg je €750,- excl. BTW vergoeding voor het maken van de maquette. Onderdeel van het schetsontwerp is een kostenoverzicht excl. BTW hierin zijn de materiaalkosten, honorarium en inzicht in de verwachte onderhoudslasten, reeël verdeeld. Op 8 oktober maken we bekend welk ontwerp uiteindelijk bij het Upcyclecentrum komt. 

Gestelde vragen

Ja, daar zijn geen beperkingen voor zolang alle concepten maar compleet worden ingestuurd.

Helaas kan niet vanwege veiligheidsredenen. Het Upcyclecentrum moet afgesloten blijven zodat het terrein niet betreden kan worden op het moment dat het Upcyclecentrum gesloten is.

Nee, kinderen tot 12 jaar mogen niet op het perron gedeelte van het Upcyclecentrum komen in verband met veiligheid. Zij zijn wel welkom in de educatieruimte boven in het Upcyclecentrum.

Nee, op dit moment ligt daar geen stroom en internet. Dit is wel aan te vragen, maar er is momenteel een erg lange doorlooptijd. Samen moet er dus naar de opties gekeken worden in het geval dit nodig is.

Dit hangt af van het ontwerp. Alle ontwerpen moeten getoetst worden aan het huidige bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit gebeurt zodra het concept binnen is bij de gemeente. Met het winnende ontwerp kijken we of dit past of dat er een uitzondering gemaakt moet worden.

De hoogte van de vloer tot de onderzijde van het dak is 9.7m en tot de bovenzijde van het dak 11.15m. Zie de plattegrond hier.

In principe mag er tot 5 meter vanaf het hek gebruik worden gemaakt. Het Upcyclecentrum is ongeveer 65 meter breed. Mocht er wat in de grond gezet worden, moet er uiteraard wel gezamenlijk naar de ondergrond gekeken worden en de mogelijkheden daarvoor.

Het bouwen van het ontwerp hoort bij de aanvraag. De bedoeling is dus dat de winnende partij hier voor zorgt. Wat betreft de bouwmaterialen mag er inderdaad gebruik worden gemaakt van grondstoffen uit het Upcyclecentrum. Afhankelijk van wat er nodig is (en beschikbaar is) wordt dit door de gemeente / Upcyclecentrum geregeld.

Deze zijn helaas (nog) niet beschikbaar. Indien deze beschikbaar zijn voordat deze aanvraag afloopt zullen deze gepubliceerd worden op de website.

Voor deze uitvraag kan er tot maximaal 5 meter gebruik worden gemaakt van de grasstrook. Deze grasstrook is dieper, maar er ligt watergang en er is ruimte nodig voor het onderhoud hiervan. Dit kan dus niet verlengd worden.

Dit is niet mogelijk. Een hek moet er in verband met veiligheid blijven. Bovendien is het doel van deze uitvraag de achterkant van het Upcyclecentrum te verfraaien voor oa het Floriade publiek. Wanneer hier alsnog een hek voor komt is dit waarschijnlijk moeilijker te zien.

Dat hangt af van het winnende ontwerp. In principe zijn er plekken beschikbaar gesteld waar (helaas) niemand makkelijk bij kan.

Ook dit hangt af van het winnende ontwerp en hoe veel onderhoud hier voor nodig is. Dit zullen we in overleg met de inzender van het winnende ontwerp afstemmen. Graag horen we jullie idee over het onderhoud van het ontwerp en wat daar voor nodig is.

Dit is niet nodig. Voor deze uitvraag mag er, bij uitzondering, gratis gebruik worden gemaakt van de materialen uit het Upcyclecentrum. Uiteraard wordt er samen gekeken welke materialen nodig zijn en geleverd kunnen worden.

Wij vinden het belangrijk dat er wordt samengewerkt met andere partijen. Dit hoeft niet helemaal definitief te zijn. Er kunnen meer punten gescoord worden als de voortgang duidelijk wordt benoemd in de documenten voor ronde 2 en als er concrete afspraken zijn gemaakt.

Indien dit een te korte periode is voor plaatsing van het winnende ontwerp wordt er samen gekeken wat haalbaar is. Het ontwerp moet in elk geval voor opening van de Floriade (april 2022) gerealiseerd zijn.

Ja, voor de eerste ronde wordt er alleen naar de gunningscriteria van ronde 1 gekeken. De drie partijen die door gaan mogen een maquette maken en het plan verder uitwerken. Op basis van die informatie wordt er naar de gunningscriteria van ronde 2 gekeken en maakt de jury een keuze.

Tot een week voor sluitingsdatum kan er meegekeken worden door de projectbegeleider naar de aanvraag. Er wordt dan gekeken of de aanvraag compleet is en of deze voldoet aan de eisen om mee te doen, er wordt niet ingegaan op de inhoud. Dit geldt alleen voor ronde één.

Hier is geen extra budget voor. Er moet dus van de bestaande infrastructuur worden uitgegaan. Mocht het echt nodig zijn voor het ontwerp kan het worden meegenomen in de aanvraag, maar de aanpassingen moeten dan dus ook vanuit het vrijgestelde budget voor de prijsvraag komen.

Dit is niet mogelijk.

Dat is mogelijk.

Wij houden de tonnages bij van alle grondstoffen die worden gebracht door de inwoners van de gemeente Almere. Dit wordt maandelijks geregistreerd en wekelijks worden de weegbonnen gecontroleerd.