Het resultaat van de Bosdialoog

Groep luistert naar sprekende man

De campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’ heeft een advies voor de toekomst van het stadsbos Almeerderhout opgeleverd. Hierin staan elf speerpunten, ter inspiratie voor verdere plannen. In dit artikel lees je een korte samenvatting, achtergrond en het complete adviesrapport.

Het advies is opgehaald door in april in gesprek te gaan met experts, omwonenden en bezoekers. Dit gebeurde op diverse manieren. Zo is in Nobelhorst, Haven en Oosterwold een wandeling gemaakt met de boswachter en zijn kansenkaarten op een grote plattegrond van het bos geplaatst. Ook stond er een kansenboom in het Buitencentrum op de Kemphaan en is op internet een mini-enquête gehouden. Bij elkaar hebben 275 betrokkenen actief meegedacht over de toekomst van het Almeerderhout. Wat betekent het bos op dit moment voor mensen? Welke kansen en aandachtspunten zien zij voor de toekomst van het bos? Het geheel aan gesprekken noemen we de ‘bosdialoog’, een variant op de stadsgesprekken die de gemeente voert. De opbrengst van de dialoog is samengevat in het advies ‘Bosdialoog Almeerderhout’. Het verwoordt en verbeeldt wat de stad heeft verteld.

Lees de rest van het artikel hier.