Kromslootpark feestelijk heropend

Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Het programma Groen Blauw, onderdeel van Almere 2.0, biedt handvatten voor dit belangrijke vraagstuk. Het project Kromslootpark, onderdeel van het programma Groen Blauw, is een mooi voorbeeld van zo’n kwaliteitsimpuls.

Ruil

Het Kromslootpark is een natuur- en recreatiegebied met een moeraskarakter dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw is aangelegd. Gemeente Almere ruilde eind 2017 het natuurgebied tussen de A6 en de Gooimeerdijk-West met Staatbosbeheer tegen het Almeerderstrand. Daarna kon de gemeente zich richten op de verbetering van het strand en kon Staatsbosbeheer aan de slag met het versterken van de natuur en de belevingswaarde van het moerasgebied.

Kwaliteitsimpuls

Door de verbreding van de A6 is het gebied gedeeltelijk aangetast. Dat heeft Staatsbosbeheer hersteld. Tegelijk is aan het hele gebied een kwaliteitsimpuls gegeven voor recreatie en natuur en is er achterstallig onderhoud verricht. De bruggen zijn aangepakt, de verschillende sloten en plassen zijn uitgebaggerd, paden zijn opnieuw verhard en er zijn nieuwe bomen en struiken aangeplant. Zo krijgen Almeerders een extra gelegenheid om de natuur in te gaan en te beleven. Tegelijkertijd versterkt het vernieuwde Kromslootpark de groene en waterrijke identiteit van Almere.

Jaap Meeuwissen van Staatsbosbeheer is trots op de renovatie. “Met de opknapbeurt hebben we geprobeerd de recreant zo veel mogelijk te faciliteren.” Dat mocht niet ten koste gaan van de natuur, vervolgt hij: “We hebben het zodanig gedaan dat de natuur daar geen last van heeft.”