Uitgelicht: sleutelproject Almeerderhout

Man spreekt groep in bos toe

De komende weken nemen we je virtueel mee langs verschillende sleutelprojecten van Almere 2.0. Collega’s en partners van het programma vertellen je meer over de projecten en de plannen voor het komende jaar.

Deze week nemen we een kijkje in het Almeerderhout, sleutelproject van programmalijn Groen en Waterrijk. Het bos wordt de komende jaren steeds verder omsloten door de stad. Staatsbosbeheer en gemeente Almere hebben samen de ambitie om van het Almeerderhout hét Stadsbos van de Toekomst te maken. De groene tegenhanger van het Weerwater, centraal gelegen en voor iedereen bereikbaar. Ernest Pelders (projectleider Almeerderhout) en Jaap Meeuwissen (Staatsbosbeheer) vertellen er meer over.

We zijn hier in het Almeerderhout: een bosgebied van 1400 ha groot – van Staatsbosbeheer.

Aan de grens van Almere.

En eigenlijk staan we hier precies op de grens met de nieuwbouw van Oosterwold.

En het bos wat hier al eigenlijk al 30 – 35 jaar ligt, krijgt allerlei nieuwe buren.

Met nieuwe wensen en die willen we ook een plek geven in het bos.

Waar we hier nu aankomen is een boskamer in het Almeerderhout.

Deze plek is fantastisch want we hebben hier ook de bosdialogen gehad.

We hebben bewoners en ondernemers uit de omgeving uitgenodigd om mee te denken over het stadsbos van de toekomst.

Wat is hun droom?

Wat zou je hier moeten doen in het bos?

De natuur die geeft ons al twee hele belangrijke redenen waarom wij moeten gaan ingrijpen.

Enerzijds hebben we te maken met een bosvakken zoals populier die echt aan het einde van hun omloop zijn.

Dus die zijn aan het einde van van hun levenscyclus.

Daarnaast hebben we te maken met essentaksterfte.

Essentaksterfte is een schimmelaantasting die de essen letterlijk bij bosjes laat omvallen.

De toekomst voor dit bos is een klimaatbestendig bos.

Dat houdt in dat het dus klaar is voor het komend klimaat.

Maar de opgave is natuurlijk veel breder.

Er zijn ontzettend veel kansen op dit moment en die willen we eigenlijk zoveel mogelijk proberen te benutten.

Een aantal voorbeelden daarvan zijn dat we ruimte maken voor participatie in bos.

Dus dat we omwonenden de ruimte geven om met ons mee te denken over beheer vraagstukken.

Eigen stukjes bos beheren.

Dat we bezig gaan met kleinschalig beheer.

Wat dat concreet inhoudt is dat bij onze faciliteiten in de bossen ook moeten gaan klaarmaken voor de toekomst.

Met het Almeerderhout willen wij het stadsbos maken van Almere. 

De groene tegenhanger van het Weerwater.

Centraal gelegen en voor iedereen bereikbaar.

En met iedereen bedoel ik niet alleen de mensen die eraan wonen maar ook de bezoekers van de regio.

Ook voor de dieren in het bos en de planten natuurlijk.

LOLA Architects heeft drie deelprojecten, eigenlijk onderscheiden.

Het zijn drie ingrediënten die invulling geven aan de ambitie die we met elkaar uit hebben gesproken.

En dat zijn: het bos circuit; de bosiconen en bossferen.

Het boscircuit is eigenlijk een doorgaande, aaneengesloten track die door alle bosdelen heenloopt,

en dus de verschillende onderdelen verbindt.

Elke woonwijk krijgt zo een adres aan dat circuit.

Daarnaast de bosiconen.

Bosiconen

Daarmee gaan we het Almeerderhout op de kaart zetten.

Niet alleen voor de stad, maar ook voor de regio.

Dat zijn attractieve elementen, voorzieningen die langs die track

worden geplaatst en zo een rondje door het Almeerderhout aantrekkelijk maken.

En als derde: de bossferen.

Er worden drie bossferen onderscheiden:
het wild bos; het puurbos en het parkbos.  

Elke bossfeer heeft een eigen identiteit en eigen uitstraling en eigen gebruik en eigen beheer.