Versterken natuur in en om een groen en waterrijk Almere

Stadsgesprek over visie op Almeerderhout

De combinatie van stad en natuur maken Almere uniek. Groen en water zijn altijd dichtbij. Maar Almere verandert. Het groen en water zijn niet vanzelfsprekend. De stad moet verder groeien om een deel van de behoefte aan woningen in de regio op te vangen. Dat zorgt voor druk op de natuur. Ook verandert het klimaat en zijn er steeds minder van verschillende soorten planten en dieren (biodiversiteit). 

Daarom werken het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere de komende jaren aan een aantal projecten waarmee we de waarde van de natuur in en om Almere gaan versterken. Lees hier over twee projecten. 

Almeerderhout, het stadsbos van de toekomst 

Het Almeerderhout is het grootste stadsbos van Almere en grenst direct aan de bebouwing van de stad. Door de groei van de stad is het bos over niet al te lange tijd helemaal omsloten door woon- en werkgebieden. 

Het Almeerderhout leeft. Dat is gebleken uit de gesprekken met om-wonenden, vrijwilligers en bosliefhebbers uit de buurt tijdens de ‘bosdialogen’. Op basis van deze gesprekken is het Ontwikkel-plan Almeerderhout vastgesteld. Hierin staat hoe we samen met Staatsbosbeheer het Almeerderhout veranderen in hét stadsbos van de toekomst. Een gevarieerd bos met mooie voorzieningen en leuke activiteiten, waar mensen graag naartoe gaan om elkaar te ontmoeten en om te bewegen. Ook is er ruimte voor meer biodiversiteit. Het Almeerderhout brengt verkoeling en schone lucht in de stad. 

Boscircuit 
Het ‘boscircuit’ gaat de verschillende gebieden in het toekomstige Stadsbos Almeerderhout met elkaar verbinden. Het boscircuit is een breed pad voor fietsers, sporters en voetgangers, dat onder andere voert langs de nieuwe bosiconen. De ‘bosiconen’ zijn bijzondere nieuwe attractiepunten die het stadsbos echt op de kaart gaan zetten, voor de Almeerders èn voor de rest van Nederland. Via het boscircuit kom je langs al deze bosiconen. Bijvoorbeeld een ‘boomkronenpad’ waarmee je het bos vanuit heel andere perspectieven beleeft, onder, tussen en boven de boomkronen. 

Verbindingen versterken 

In het ontwerp van Almere stond de verbinding tussen de stad en de natuur centraal: een stad met meerdere kernen met daartussen veel water en groen. 

Door de groei van de stad en door klimaatverandering staat dit net-werk van groen en water onder druk. Daarom gaan we de komende jaren de verbindingen tussen een aantal natuurgebieden in en om de stad versterken. Deze verbindingen heten “ecologische verbindings-zones”. Dieren en planten kunnen zich zo makkelijker verplaatsen van het ene natuurgebied naar het andere. Belangrijke soorten, zoals de ree, de bever en de otter, hebben daardoor een grotere kans om op lange termijn te overleven. En dat is goed voor de biodiversiteit en voor de natuur in de stad. 

We versterken de ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden bijvoorbeeld door het aanplanten van bomen en struiken, het inzaaien van kruidenstroken of het graven van paddepoelen. 

Ligging van de vier ecologische verbindingszones in Almere

 Vier plekken krijgen straks zo’n verbinding:

  1. het Kromslootpark en de Lepelaarplassen langs de Hoge Wetering, 
  2. het Vroege Vogelbos en Almeerderhout langs de A6 
  3. het Buitenhout en het Vaartsluisbos langs de Lage vaart 
  4. Almeerderhout-Buitenhout-Kotterbos o.a. langs de Lage vaart