Informatiebijeenkomst campusontwikkeling

Campusontwikkeling aan de Esplanade

Eind januari waren er informatiebijeenkomsten over de campusontwikkeling aan de Esplanade. Om iedereen bij te praten over de ontwikkelingen organiseert gemeente Almere samen met projectpartners een inloopbijeenkomst op woensdag 13 juli 2022.

Het hoger onderwijs is onmisbaar voor Almere Centrum. Studenten zorgen voor meer dynamiek in de binnenstad. Daarnaast versterkt het kennis, innovatie en ondernemerschap.
Er zijn veel woningen voor de studenten nodig. Door de groei van Hogeschool Windesheim is hiervoor vanaf 2025/2026 nieuwe huisvesting nodig. Daarom bouwen we vanaf 2023 een campus met een nieuw onderwijsgebouw voor de hogeschool. Ook komen er zo’n 1.250 studentenwoningen. Deze woningen zijn niet alleen bestemd voor Almeerse studenten, maar ook voor internationale studenten. De campus wordt een plek om te studeren, wonen, werken en ontmoeten.

Tijdens de bijeenkomst op 13 juli zijn er verschillende ‘thematafels’ waar iedereen vragen kan stellen over de ontwikkeling van Almere Centrum, verkeer en parkeren. Ook over de voortgang van het ontwerp van het hogeschoolgebouw van Windesheim en de organisatie rondom studentenhuisvestiging. De locatie van de inloopbijeenkomst is het Informatie Centrum aan Donjon 3-5 (naast de HEMA). Inlopen is mogelijk tussen 19:00 uur en 21:30 uur. Interesse? Graag uiterlijk 8 juli aanmelden via: dwesterhout-ultee@almere.nl

Kijk op de website van Almere Centrum voor meer informatie over de campusontwikkeling.