Huisvesting onderwijs in stadsdeel Pampus

Bovenaanzicht van een dijk met enkele windmolens.

In 2030 wordt gestart met de bouw van stadsdeel Pampus. Nu is het nog een groene vlakte met windmolens en een kunstwerk, maar in 2050 moet het een bruisend stadsdeel van Almere zijn, met 30.000 nieuwe woningen en een flink aantal banen.

Er komen gezinnen wonen met kinderen en jongeren. Deze kinderen moeten in Pampus naar school en naar de kinderopvang kunnen.

Advies

In juli 2023 moet er een advies klaar zijn waarin staat waar huisvesting van onderwijs- en kinderopvang in Pampus aan moet voldoen. Dit advies, samen met adviezen uit andere relevante domeinen, gebruiken de stedenbouwkundig adviseurs van de gemeente Almere om het Masterplan Pampus te schrijven.

Projectgroep

Om tot een door alle stakeholders gedragen advies te komen, hebben we een projectgroep opgericht. Deze bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en expertise op het gebied van onderwijshuisvesting, funderend onderwijs en kinderopvang. Daarnaast benadert de projectgroep experts uit het speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van wat nodig is voor het bouwen van onderwijshuisvesting in Almere Pampus in 2030.

Meedoen

De projectgroep heeft onderzoeksvragen geformuleerd en een plan van aanpak gemaakt om tot een gedegen advies te komen in juli 2023.

Wil jij alvast meedenken over de criteria waaraan de huisvesting voor onderwijs en kinderopvang in Pampus moet voldoen? Je kan je aanmelden bij Margo Zwart via: mzwart@almere.nl. Je krijgt dan meer informatie over het programma van de bijeenkomst en welke vragen beantwoord moeten worden.

Deze bijeenkomst is hét moment om met de projectgroep en andere (potentiële) stakeholders mee te denken en jouw visie te geven. Jouw input wordt zeer gewaardeerd, zo komen we samen tot een goed advies over huisvesting van onderwijs en kinderopvang in Almere Pampus. Op woensdag 17 mei 2023, zelfde tijd, zelfde plaats, wordt er een tweede vergelijkbare bijeenkomst gehouden.