‘It takes a city…: kansengelijkheid en inclusiviteit voor alle kinderen in Almere’

Kinderen zitten op het gras in een cirkel en hebben hun wijs- en middelvinger van een hand gespreid op de grond - Foto: Yan Krakau, pexels

Pedagogische en onderwijspartners in Almere bundelen de krachten voor kansengelijkheid en inclusiviteit in onderwijs, opgroeien en opvoeden voor alle kinderen in Almere. De partners vragen gezamenlijk financiering aan bij het NRO – Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek – voor een grootschalig onderzoek ter verbetering van de kwaliteit en inclusiviteit voor alle kinderen in Almere.

Consortium: samenwerken voor impact

De grote pedagogische en onderwijsinstellingen in Almere hebben samen, onder regie van gemeente Almere en Hogeschool Windesheim Almere, de handen ineengeslagen en vormen een consortium dat de voorwaarden voor meer kansengelijkheid en inclusiviteit in het onderwijs wil versterken. Dit consortium heeft een gezamenlijke doelstelling geformuleerd: opgroeien, opvoeden en onderwijs voor alle kinderen in Almere beter, meer toegankelijk en inclusiever te maken. Door onderzoek te doen wil het consortium kennis en oplossingen aandragen die meteen in Almere uitgeprobeerd worden. Op deze manier heeft het onderzoek direct impact en geven de resultaten input aan onderwijsbeleid.

Onderwijs in Almere

Almere is een snelgroeiende stad, die mogelijk binnen tien jaar de vijfde grootste stad van Nederland zal zijn. Door deze groei krijgt de stad te maken met een aantal extra uitdagingen op het gebied van onderwijs: goede kwaliteit en gelijke kansen staan onder druk. Het consortium grijpt de groeiambities van de stad aan om gezamenlijk te werken aan oplossingen.

Onderzoeksteam

Er wordt een werkgroep samengesteld vanuit het consortium om te komen tot een onderzoeksvoorstel. Deze werkgroep wordt aangevoerd door dr. Chiel van der Veen, lector Urban Care & Education bij Hogeschool Windesheim Almere en universitair hoofddocent onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aangezien financiering vanuit het NRO in deze ronde zeer competitief is, onderzoekt de werkgroep ook andere financieringsmogelijkheden.

De voorlopige aanvraag bij het NRO is ingediend op 3 november 2022, de definitieve aanvraag wordt 25 april 2023 ingezonden. Begin 2024 zal het NRO uitsluitsel geven over toekenning van financiering.

Het NRO

Het NRO maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en het -beleid behoefte aan hebben. Daarnaast bevordert het NRO dat de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid de resultaten van onderzoek gebruiken.