Mogelijke locaties kunstmuseum bekend

Kinderen kijken naar een voorstelling op een scherm - Foto: Wiebrig Krakau

Foto: Wiebrig Krakau

Almere groeit steeds verder waardoor er ook steeds meer behoefte is aan culturele voorzieningen. De komende jaren zetten Rijk, provincie en gemeente daarom vanuit het programma Almere 2.0 in op een museum dat een spraakmakende publiekstrekker van hoog niveau is die bijdraagt aan een bruisende (binnen)stad. Een eigen(zinnig) kunstmuseum waarin pionieren, ruimtelijkheid, durf en talentontwikkeling centraal staan. Een plek waar Almeerders en Flevolanders trots op zijn.

De locatie is een cruciaal onderdeel voor het onderzoek naar de haalbaarheid van het kunstmuseum. Inmiddels zijn drie locaties geselecteerd om verder te onderzoeken:

  • Weerwater- zijde Wandellaan
  • Weerwater – zijde Lumièrepark
  • Oostkavels-zuid

Via bewonersavonden en online consultatie wordt in de komende periode opgehaald hoe belanghebbenden, zoals bewoners en bedrijven, aankijken tegen de mogelijke ontwikkeling van een museum op deze locaties. Het resultaat hiervan wordt betrokken bij een voorstel aan de raads- en statenleden na de zomer voor de locatiekeuze.

Toetsen museumconcept
Ondertussen wordt op verschillende locaties in de stad het museumconcept getoetst. Bijvoorbeeld op het terrein van de Floriade (straks woonwijk Hortus) in Kunstpaviljoen M en in het centrum. Voor een overzicht van alle activiteiten van M. zie www.jijbentm.art

Meer informatie over proces:

Meer informatie over het proces, de locatiekeuze en de vervolgstappen leest u in deze raadsbrief.