Onderzoeksresultaten geothermie

Lamp bulb gevuld met aarde ligt in de aarde. In de blub groeien twee groene blaadjes.

Voor 2050 moeten we in Almere van het gas af zijn. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid voor ultradiepe geothermie in Almere als natuurlijke bron voor warmte.

Afgelopen jaren is er vanuit SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) van de Rijksoverheid seismologisch onderzoek (diep in de grond) gedaan en zijn er proefboringen gedaan. Op 1 december 2022 zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Hieruit blijkt onder meer dat voor Zuid-Flevoland (Almere) het ondergronds potentieel voor aardwarmte op dit moment zeer onzeker is door de lage datadichtheid (informatie over de ondergrond). Er is daarom nieuwe informatie nodig om deze onzekerheid te verkleinen.

Vanuit SCAN wordt in het najaar van 2023 een proefboring uitgevoerd in de Ouder-Amstel die nieuwe data kan opleveren voor het onderzoeksgebied Almere-Diemen. Op basis van de data die beschikbaar komt, worden vervolgstudies in kaart gebracht om de kennis van de ondergrond voor Almere te vergroten. Het onderzoeksrapport is op de website van Energie Beheer Nederland in het artikel Potentieonderzoek aardwarmte Noord-Holland & Flevoland te bekijken.