Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst 2022-2024 vastgesteld

De gemeenteraad en provinciale staten hebben ingestemd met de Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst 2022-2024.

Deze set afspraken in deze Uitvoeringsagenda helpen bij het realiseren van het Perspectief ‘Almere, stad met toekomst”- de lange termijn ambitie en ontwikkeling van Almere tot 2050. De toekomstvisie is op 8 juli 2021 vastgesteld door de raad. Het beschrijft hoe Almere zich ook de komende jaren blijft ontwikkelen tot een veerkrachtige, gezonde, diverse en aantrekkelijke stad. Zowel voor de stad en haar inwoners zelf, voor Flevoland én als onderdeel van een blijvend sterke metropoolregio. De visie is gestoeld op de kernkwaliteiten van Almere en er is nadrukkelijk aandacht voor de opgaven in de stad die er al is voor sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en de woningbouwopgave. Iedere grote opgave begint met een eerste kleine stap. Deze uitvoeringsagenda is dan ook een eerste stap in het vervolgen van onze gezamenlijke reis op weg naar een nog mooiere stad.

De vastgestelde Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst 2022-2024 beschrijft de eerste stappen om deze toekomstvisie dichterbij te halen. Zoals het aantrekken van meer werkgelegenheid, het versterken van het onderwijs over de gehele breedte en een preventieve wijkaanpak voor verouderende wijken. Daarnaast beschrijft deze agenda de volgende fase voor het door ontwikkelen van het centrum van Almere en de voorbereiding op het nog vorm te geven Almere Pampus. Waarbij ook wordt gekeken naar de bereikbaarheid van Almere en Flevoland op de lange termijn, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Dit pakket aan werkzaamheden vereist ook een verdere versteviging van het de ambtelijke uitvoerings- en innovatiekracht.

Met de vaststelling door de raad is nu ook €9,4 miljoen uit het Fonds Verstedelijking Almere beschikbaar en kan men aan de slag om dit verder uit te werken.