Vacature programmadirecteur Almere 2.0

Almere Skyline

Het programma Almere 2.0 is op zoek naar een nieuwe programmadirecteur. Iemand die graag de uitdaging aanneemt om de toekomst van Almere, de snelst groeiende stad van Nederland, mede vorm te geven. Het programma Almere 2.0 werkt in opdracht van het Rijk, de provincie en de gemeente. Het geeft uitvoering aan de visie op de gezonde groei van Almere als onderdeel van de Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

We zijn dan ook op zoek naar een enthousiaste netwerkexpert met visie. Iemand die samen met het kernteam zicht heeft op de belangen van het Rijk, provincie en gemeente in de realisatie van dit programma en hierin strategisch koers weet te kiezen. Als programmadirecteur draag je zorg voor de onafhankelijke positie van het programma waarin de belangen van deze partijen zijn vertegenwoordigd. De opgave is groot en complex wat een langjarige samenwerking noodzakelijk maakt. De uitdaging in deze functie is daarom voortdurend de continuïteit van de samenwerking tussen de verschillende overheden te waarborgen. Een integrale blik en talent voor verbinden, agenderen en overeenstemming vinden zijn daarbij essentieel.  

Deze uitdagende functie bevindt zich op het snijvlak van ambtelijk en bestuurlijk management. En vooral ook in samenwerking met partners in de stad en binnen regionale en landelijke netwerken. Altijd samen met anderen, vanuit verschillende perspectieven, en over de grenzen van de verschillende beleidsterreinen en opgaven heen. 

Meer informatie over deze vacature is te vinden op Programmadirecteur Almere 2.0 | Werken bij gemeente Almere (werkenbijalmere.nl)