Pampus

Pampus

Binnen de scope van het project ecologische verbindingen wordt in de ecozone Pampus onderscheid gemaakt tussen de “Noordzijde” en de “Zuidzijde”.

Pampus Noord

In ecozone Pampus is er, naast het verbinden en versterken van de bestaande ecozone, ook een opgave voor waterafvoer bij de bouw van de nieuwe wijken.

Dit momentum wordt benut door die twee vliegen in één klap te slaan. De watergang wordt verbreed ten behoeve van de waterafvoer en tegelijkertijd natuurvriendelijke oevers en vogeleilanden aangelegd. Samen met de afdeling Gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere worden er op drie plekken bruggen gerealiseerd. De bruggen worden natuurinclusief ontworpen, dus met genoeg ruimte, en met faunapassage: een onderdoorgang voor otters en andere soorten zo als marter en bever.

Deze bruggen worden ook circulair gebouwd; van materialen die opnieuw buirkbaar en demontabel zijn. Dit sluit weer goed aan op de duurzaamheidsagenda. De bruggen worden door GO uitgewerkt en samen met het projectteam van ecologische verbindingen dit jaar aanbesteed.

Aanpalend realiseert het Stichting Flevolandschap de “”Gouden Randen”. Gouden Randen Fase 3 (bij Noorderplassenwest) is een belangrijke schakel in het systeem van de ecologische verbindingen. Het is het gezamenlijke belang dat dit onderdeel in de verbinding wordt gerealiseerd.

Pampus Zuid

Aan de zuid kant is met Staatsbosbeheer en Provincie Flevoland de ambitie uitgesproken om ter hoogte van het projectgebied “De Hoge Kant” de ecologsiche knelpunten op te lossen. Hier dient nog budget voor georganiseerd te worden. Dit dient te komen van Staatsbosbeheer en de Provincie. Naast het budget van het project Ecologische Verbindingen en dat van terreinbeherende organisaties, is er vanuit de Provincie aangekondigd 2,5 miljoen aanvullend beschikbaar te stellen voor de integrale versteviging van de natuur van Pampus. Gemeente Almere zal de coördinerende rol op zich nemen om deze middelen samen met terreinbeherende organisaties op de meest gunstige manier aan te wenden.