Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land

Paviljoen de Oostvaarders

Tussen Almere en Lelystad aan het Markermeer ligt het Nationaal Park Nieuw Land. Dit nationaal park bestaat uit de gebieden  Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en een deel van het Markermeer.

Meerdere partners trekken samen op om van deze gebieden een bijzonder en groot samenhangend natuurgebied te maken, waarbij de unieke kwaliteiten van ieder deelgebied behouden blijven. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van  aantrekkelijke en goed toegankelijke entreegebieden.  De ontwikkeling van het Almeerse deel van Nieuw Land is opgenomen in het sleutelproject ‘Almeersepoort’.

Wat hebben we gedaan?

Op 1 oktober 2018 is het Nationaal Park Nieuw Land een feit geworden. Vier gebieden met bijzondere historie en ontwikkeling en bovendien een eigen verhaal zijn samengebracht in dit nationale park. In de verdere ontwikkeling van de verschillende deelgebieden staan natuur, natuurbeleving, toerisme en recreatie centraal.  Nieuw Land is een samenwerking van acht partners, waaronder de gemeenten Almere en Lelystad, de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Flevo-landschap en Rijkswaterstaat.

Bron: Maarten Feenstra 2022

Wat gaan we doen?

Het project Almeersepoort is gericht op twee toeristisch-recreatieve bestemmingen: de Oostvaarderplassen Almere en het Lepelaarplassen-gebied (inclusief de Trekvogel). In samenwerking met Het Flevo-landschap is een compleet nieuwe visie tot stand gekomen voor de ontwikkeling van het gebied. Ook de toekomst van De Trekvogel, het bezoekerscentrum van de Lepelaarplassen, is hierin meegenomen.

In dit sleutelproject werken we samen met beheerders en gebruikers aan verbeteringen die het gebied bekender, aantrekkelijker en meer beleefbaar maken. Zo wordt er gewerkt aan wandel- en fietsroutes, bereikbaarheid, vindbaarheid, parkeerfaciliteiten en worden uitzichtpunten toegevoegd. Ook wordt geïnvesteerd in de versterking van de natuur en het landschap. Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en bezoekerscentrum de Trekvogel worden respectievelijk uitgebreid of vernieuwd. Daarnaast werken we aan een structurele programmering van recreatieve en educatieve activiteiten. Hierin werken we samen met diverse organisaties en ondernemers. Bovendien wordt vanuit het project Almeersepoort een recreatieve impuls gegeven aan het project Oostvaardersoevers.

Meer info: Nationaal Park Nieuw Land

Het uitvoeringsprogramma voor de 1e en 2e fase treft u hier.