Bouwen door de buurt

Buren in achtertuin van verschillende TinyHouses

Almere biedt vanaf de eerste woningen ruimte voor zelfbouwers en (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Met de pilot ‘Bouwen door de buurt’ maakt Vernieuwend Wonen dit voor het eerst mogelijk in de bestaande stad.

Binnen de pilot kunnen mensen in hun eigen wijk plekken aanwijzen waar ze hun huis willen (laten) bouwen, naar hun eigen wensen. Voor zichzelf, hun familie of vrienden. En

De pilot is medio 2021 van start gegaan in Kruidenwijk. Het idee is dat bewoners zelf aan zet zijn, zonder gemeentelijk plan of stedenbouwkundig programma. We faciliteren met dit experiment 15 initiatiefnemers en leren hier vervolgens weer van.

Innovatieve wijkontwikkeling

Met dit experiment kiest Vernieuwend Wonen voor een geheel nieuwe manier van wijkontwikkeling. Veel mensen wonen fijn in Kruidenwijk en willen er graag blijven, maar hebben nu weinig mogelijkheden. Omdat de wijk ruim is opgezet, zijn er genoeg mogelijkheden om nieuwe huizen te bouwen. Bewoners nemen hierin zelf het voortouw. Daardoor ontstaat er een nieuwe dynamiek die de sociale samenhang versterkt. Dat is uniek in Nederland. Bij succes kan de aanpak worden uitgerold over alle oudere wijken die aan een impuls toe zijn.

Ondersteuning naar realisatie

De meeste bewoners zijn niet gewend om zelf initiatief te nemen om hun eigen huis te (laten) bouwen, laat staan op deze manier naar hun wijk te kijken. Uit gesprekken met bewoners van Kruidenwijk bleek er enthousiasme te zijn over de pilot. Vanaf de zomer van 2021 zijn diverse bewoners aan de slag gegaan met het uitwerken van hun bouwidee. Vanuit het Woningbouwatelier worden ze begeleid in het maken van een haalbaar en betaalbaar plan. Naar verwachting zijn de eerste initiatieven begin 2022 klaar voor de stap naar realisatie. Afhankelijk van de snelheid van bouwen zal een eerste woning in 2023 gereed kunnen zijn. Het proces in de wijk en binnen de gemeente wordt constant gemonitord om ervan te leren. 

Meer informatie over Bouwen door de buurt vind je hier.