Bouwen door de buurt

Detail van de maquette met huisjes en bomen.

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 25 mei 2021 om te beginnen met de pilot Bouwen door de Buurt in Kruidenwijk. Inmiddels is een initiatief van de pilot Bouwen door de Buurt bekend. Deze initiatiefnemers werken aan een bouwplan langs het Gemberpad.

Het is een initiatief van 7 buurtbewoners die zijn opgegroeid in Kruidenwijk, nog bij hun ouders wonen, in de vrije sector huren of hun bedrijf in de wijk hebben. Het zijn starters en doorstromers. In 2021 hebben zij zich gemeld bij de gemeentelijke pilot Bouwen door de Buurt. Deze pilot is in Kruidenwijk van start gegaan om ruimte te bieden aan kleinschalige woningbouw waarbij de bewoners zelf aan zet zijn. Alle Kruidenwijkers ontvingen een brief in de bus met de uitnodiging om bouwplekken in de eigen wijk te vinden om voor zichzelf, voor familie of vrienden een huis te bouwen. De plek moest dus zelf gevonden worden. Een andere vereiste van de pilot is dat de initiatiefnemers zelf de buurt over hun bouwplan informeren.

Gevonden locatie en bouwplan

De gemeente heeft veel locatievoorstellen ontvangen. Die zijn allemaal besproken met de initiatiefnemers. Diverse plekken vielen af om ecologische, planologische of financiële redenen. De groep achter het initiatief heeft een locatie tussen de Wisselgracht en het Gemberpad, ten zuiden van de Korianderbrug gevonden. Het plan is voldoende concreet zodat de groep de volgende stap heeft kunnen zetten. Op 10 mei 2023 informeerden zij omwonenden over hun bouwplan. De initiatiefnemers hebben een eigen website voor hun plan. Daar vind je ook een verslag van de bijeenkomst.

Woningbouwatelier

Met de pilot Bouwen door de Buurt geeft het Woningbouwatelier uitvoering aan het principe van ‘Mensen maken de stad’, dat al meer dan tien jaar deel uitmaakt van de Almere Principles. Het idee is dat bewoners zelf de leiding nemen, zonder dat er een gemeentelijk programma of stedenbouwkundig plan aan te pas komt. Het initiatief komt van de eindgebruiker. Het Woningbouwatelier drijft deze experimenten aan om oplossingen te vinden voor actuele woningvraagstukken en is de uitvoeringsorganisatie van de programmalijn Vernieuwend Wonen van het programma Almere 2.0. Op de projectpagina van het Woningbouwatelier is ook meer informatie over de pilot te vinden.