CityLab

Upcycle Centrum

Hoe kunnen we beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en hergebruiken? Dat is een vraag die steeds belangrijker wordt. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart dreigen grondstoffen schaars te worden. In het project City Lab gaan we op zoek naar antwoorden.

In het project werken (startende) ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen aan nieuwe oplossingen voor de circulaire economie. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Zij denken na over vragen als: Hoe gaan we in de toekomst om met de beschikbare secundaire lokale grondstoffen om te voorkomen dat er nieuwe grondstoffen nodig zijn? En hoe kunnen we het verbruik van grondstoffen verminderen? City Lab is een testgebied, waarin het geleerde kan worden omgezet in input voor anderen. Dat biedt ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen jaren zijn er al diverse stappen gezet. Zo is onder meer het Grondstoffencollectief Almere in Almere Buiten verder doorontwikkeld, waar bedrijven op zoek gaan naar innovatieve oplossingen om waarde te creëren uit reststromen. Verder heeft bedrijventerrein De Steiger een functie gekregen als broedplaats voor de circulaire economie. Tijdens het Steiger Festival, in de Week van de Circulaire Economie in februari 2020, konden bezoekers kennismaken met een aantal circulaire ondernemers en hun producten.

Wat gaan we doen?

Met City Lab stimuleren we bestaande circulaire bedrijfsactiviteiten en trekken we nieuwe circulaire bedrijven naar Almere. Bijvoorbeeld door het van een stimuleringsfonds en een voucherregeling voor circulaire scans. Zo versterken we de lokale en regionale economische structuur van Almere. Ook komen er meer hoogwaardige ‘circulaire’ kennis- en productiefuncties in Almere, doordat we de bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart aanwijzen als hotspots voor circulaire bedrijvigheid. Ten slotte kunnen we met City Lab onze internationale reputatie als groene en gezonde stad versterken. Dat doen we door het ontwikkelen van nieuwe locaties en functies, zoals een circulaire ontmoetingsplek in de openbare ruimte en een circulair warenhuis.

Als ondernemer kijk je vooruit.

Wil je voorbereid zijn op de toekomst.

En ben je altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en naar nieuwe kansen.

Om je bedrijf maar ook je kinderen goed voor te bereiden op de toekomst
ben je op zoek naar innovatie en groei.

Dat kan een nieuwe doelgroep zijn of een nieuw product maar ook een totaal nieuwe manier van produceren of dienstverlening.

Allemaal om goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Misschien wil je wel innoveren maar weet je niet hoe of gaan jouw financieringskosten gepaard met hele hoge investeringen en komt dat even niet uit.

Daarom is er het Stimuleringsfonds.

Hiermee kunnen we je onder andere helpen met een gratis circulaire bedrijfsscan.

Hiermee krijg je inzicht op alle innovatieve en circulaire mogelijkheden binnen jouw bedrijf.

Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe manier van inkoop, een andere manier van produceren óf een nieuwe manier van winst maken.

En heb je al een plan? Dan kunnen we je helpen met een co-financiering.
Met die financiering kunnen we je helpen met de kosten voor:
certificeringen, vergunningsaanvragen, marktonderzoek en Research & Development.

Zo werken we samen aan een gezond bedrijf in een gezonde gemeente.
Dus, ben jij die ondernemer uit Almere? En heb jij nieuwe ideeën rondom de circulaire economie?

Maar, heb jij een financiële kickstart nodig om dit van de grond te krijgen?

Dan is een aanvraag voor cofinanciering bij het ‘Stimuleringsfonds voor circulaire bedrijvigheid’ dé eerste stap om je bedrijf te verduurzamen of om te kunnen starten met jouw circulaire initiatief.

CityLab is echt een project specifiek gericht op circulaire bedrijvigheid.

Dus dat is bedoeld om in dat kader van Almere 2.0, is ook werkgelegenheid belangrijk.

En circulaire bedrijvigheid zien we echt als een toekomstige economische sector,

die ook meegaat in de duurzaamheidsambities die Almere heeft en daar in de combi legt eigenlijk.

Wij zijn een bureau voor arcatuur en stedenbouw. Wij zitten ook op de Steiger hier in Almere.

En wij zijn eigenlijk altijd bezig met wat de volgende grote opgave is.

Naar mijn idee gaat dat over circulariteit en duurzaamheid enerzijds, maar anderzijds ook: wat doe je met oude bedrijventerreinen als deze?

Dat willen wij laten samenkomen.

En we hebben het concept bedacht samen met anderen, voor bijvoorbeeld zo’n circulair warenhuis.

Omdat wij denken dat dat het antwoord is op de volgende grote 
opgave waar dit lab voor staat.

Circulaire economie is heel belangrijk omdat we eigenlijk vanuit twee onderwerpen aan de ene kant,

zijn er heel veel grondstoffen die we uit de grond trekken, die raken op.

Zeker in de komende 30 – 40 jaar wordt het steeds lastiger.

Dus hoe kan je nou van je afval weer hergebruiken zodat je niet nieuwe grondstoffen uit de grond hoeft te halen.

En aan de andere kant vanuit de CO₂ uitstoot.

Ja, al die materialen die uit de grond komen, komen vaak uit landen hier ver vandaan. Die moeten hier allemaal naar toe getransporteerd worden.  

Dat levert allemaal ontzettend veel CO₂ uitstoot op.

Als je dat veel meer lokaal kan hergebruiken dan beperk je die  CO₂ uitstoot en helpen we mee om de opwarming van de aarde te beperken.

Dat is niet juist voor Almere belangrijk, dat is volgens mij voor heel Nederland en iedereen belangrijk.

Want wat MeerMin doet is uiteindelijk ook gewoon ervoor zorgen dat spullen die we anders hadden weggeflikkerd,

gewoon een heel mooi tweede leven krijgen.

Niet van afval eigenlijk een te oude stoel worden, maar gewoon een hele mooie, nieuwe stoel.

Of in plaats van een beetje een vieze oude jas die je eigenlijk dertien keer moet wassen en het wordt nooit wat,

gewoon weer een mooie nieuwe jas wordt.

En dat hebben we heel hard nodig omdat we: én mooie producten willen hebben: mooie stoelen, mooie jassen,  

en tegelijkertijd zuiniger met onze grondstoffen om moeten gaan.

En het is vooral duurzaam

Wij maken een matras waarvan de materialen van het land komen.

Die kun je dus 10 – 20 jaar gebruiken, en als je ze afdankt: dan gaan ze door een shredder en dan wordt het een grondverbeteraar.

Iedere ondernemer moet verduurzamen.

Dat moet van de overheid, de rijksoverheid.

Maar ook het provinciaals bestuur wilt graag dat iedere ondernemer geholpen wordt om zo makkelijk mogelijk

en zo simpel mogelijk te verduurzamen om met elkaar te bereiken dat we in 2030 allemaal energieneutraal zijn.

Als je dus allemaal creatieve en duurzame ondernemers bij elkaar brengt dan is de versassing altijd leuker dan je vooraf had gedacht.

Het doel is eigenlijk om mensen kennis te laten maken met al die ondernemers 

die hebben gezegd van: ik wil op een circulaire wijze ondernemen.

We kopen teveel, vind ik momenteel. 

En we gooien te veel weg.

En onze kinderen moeten ook nog een wereld hebben om in te leven

en ik denk dat we dat het beste kunnen hebben als we dingen hergebruiken of repareren.

Nou, het is iets totaal anders dan de commerciële evenementen wat je eigenlijk altijd gewend bent.

En het is een heel hoog creatief gehalte wat hier rondloopt en standjes heeft.

Dat is wel echt heel leuk om te zien.

Super leuk initiatief, echt super leuk.

Er zouden echt veel meer van dit soort initiatieven moeten komen.

Zodat we gewoon weten: wat speelt er allemaal?

Je ziet de enthousiasme van de makers; je ziet de enthousiasme van de mensen die het bezocht hebben.

En als het dan ook nog uit Almere komt, dan is het een extra promotie voor Almere.

Dus ik ben super enthousiast.

Dit is toch wel weer meer en breder dan ik had verwacht  

Het eten is grappig: ze hebben een zwammenburger, dat vind ik heel grappig klinken.

Ik heb het nog niet gegeten, maar dat ga ik misschien zo doen.

Sowieso het lekkere eten van de jongens van UPZWAM.

Die gebruiken oesterzwammen.

En eigenlijk de vele makers in Almere, ik wist niet dat er zoveel waren.

Maar het is echt leuk en heel creatief.

Maar ik zie ook tassen en ik zie ook hele leuke boxershorts gemaakt van oude overhemden.

En dat gebeurt hier in Almere.

Hier halen wij de reststromen uit elkaar om ervoor te zorgen dat 
er weer nieuwe toepassingen van kunnen komen.

De gemeente Almere heeft een aanbesteding uitgeschreven,

om een mooie verblijfsplek te maken voor bedrijfspark de Steiger.

Ja, het leek mij heel tof om daar aan mee te doen, omdat wij eigenlijk ook wonen op de Steiger, als het ware.

Ik bedoel, ik ben vaker hier dan thuis.

Ik heb hiervoor samengewerkt met Reindert Scheppink
van Groene en Meer.

Dat is een leerwerkbedrijf van stichting Kwintes.

En samen met Jim van de Wardt van The Crazy Smile.

Hij maakt duurzame presentatiemiddelen en toegepaste kunst.

Het ontwerp hebben wij zo gemaakt dat het helemaal thuis past in het havengebied, waar we zitten in het stadsdeel.

En met de naam de Steiger.

Zo zien wij hier een zeecontainer. Nou, dat spreekt 
voor zich natuurlijk.

Dit hebben wij gebruikt om daar eigenlijk een soort van verblijfsplek te maken en een hopplantage.

De hop wordt gebruikt voor een lokale bierbrouwer die ook op de Steiger gevestigd zit.

Er staan diverse meubels, die worden allemaal gemaakt van gebruikte materialen,

die ook betrekking hebben weer op de naam van het stadsgebied.

En de steiger.

De paden die we uitgraven en daar schelpenzand opleggen, dat zand wat daarvan vrijkomt,

dat gebruiken we hier in een cirkel: daar worden bloemen op geplant.

zodat het goed voor het insectenleven, etcetera, is. Met een bankje in het midden zodat je daarvan kan genieten.

Er zijn reeds twee bestaande elementen al aanwezig op de locatie.

En die we ook integreren in het ontwerp zoals een steiger boven een waterreservoir.

En een bank die over die heuvel uit kan kijken.

Ook de rand dat hier uit het water wordt uitgegraven, daar wordt een bloemenheuvel van gemaakt.  

Het watertje dat is een natuurlijk waterreservoir wat gevuld wordt door hemelwater en grondwater.

En daarbij komt er een centraal plein met ook divers meubilair en verlichting.

Met een windroos erop waar eigenlijk alle locaties en hotspots 
op de Steiger aangegeven worden.

En ook de delen die uit een zeecontainer gezaagd worden om open te werken worden weer teruggebracht in bamboe plantenbakken.

En de bamboe komt ook uit lokale tuinen waar het ongewenst is.

We willen eigenlijk meer verbinding creëren binnen de huidige 
bedrijven die er zitten,

door aan te geven waar de verschillende hotspot zitten dat is allemaal in de ontwerp verwerkt.

En verder is het ook een heel belangrijke fietsroute van Almere Haven naar Almere Stad.

En zo willen we eigenlijk ook de bewoners in de omgeving kennis laten maken met wat er eigenlijk allemaal gebeurt op de Steiger.

Met alles wat we bedacht hebben, hebben wij rekening gehouden met het duurzaamheidsaspect en ook circulariteit.

Maar ook hebben rekening gehouden met het ontwerp dat alles zo gemonteerd wordt dat het dan later, als het niet meer nodig is, gedomenteerd kan worden,

en weer opnieuw gebruikt kan worden.

Nou, ik denk dat wij moeten winnen omdat wij toch wel een ontwerp hebben wat heel erg ervoor zorgt dat de bedrijven in de buurt,

heel erg met elkaar samen kunnen gaan werken, dat mensen weten waar wat te vinden is.

En welke fantastische dingen er allemaal gedaan worden op deze locatie.

En omdat we gewoon tot een mooie circulaire hotspot kunnen maken door middel van dit deel eigenlijk.

Meer weten over City Lab? Klik hier voor het plan van aanpak.