Ecologische verbindingen

Groen landschap tegen Almere Stad

De combinatie van stad en natuur maakt Almere uniek en zorgt voor een aangename leefomgeving. Door verstedelijking en klimaatverandering staat het natuurlijke systeem onder druk. Daarom werken we aan een toekomstbestendig natuurnetwerk en versterken we ecologische verbindingen in en om de stad. 

In het ontwerp van Almere staat de verbinding tussen stad en natuur centraal. Dat maakt Almere een stad met bijzondere kwaliteiten. Het water en het groen voegen waarde toe aan de identiteit en economie van onze stad. Dat is nergens sterker dan in Almere: een jonge polderstad gebouwd op de zeebodem, ontworpen als meerkernige stad met daartussen een royale hoeveelheid water en groen, omringd door weidse randmeren. Een fijne leefomgeving die inwoners delen met onze dieren en planten, zoals ree, otter, bever, ijsvogel, grote zilverreiger en rietorchis. 

Door de verstedelijking en klimaatverandering staat dit natuurlijke systeem onder druk. Om Almere evenwichtig te laten groeien, willen we de verbinding tussen de ecologische kerngebieden daarom versterken. 

Wat gaan we doen?

In de Visie Ecologie (2020) is aangegeven op welke wijze de verbindingen tussen de kerngebieden kunnen worden verbeterend. Specifiek zijn er vier essentiële verbindingen benoemd die de komende jaren zullen worden aangepakt. De middelen hiervoor worden vanuit het Fonds Verstedelijking Almere beschikbaar gesteld. Het gaat om de volgende vier verbindingen: 

  1. Ecozone Floriade
  2. Ecozone Lage Vaart
  3. Ecozone Hoge Vaart
  4. Ecozone Pampus

Ecologisch beheer

Met de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere zijn afspraken gemaakt over het groenbeheer, het maaien van grassen. Door sinusbeheer, een andere manier van maaien, krijgen de grasvelden meer ecologische waarde. De grasvelden gaan er wat wilder (natuurlijker) uitzien en er kunnen zo meer soorten tussen het gras groeien.