Excellente groene en gezonde leefomgeving

Vader ondersteunt dochter op tak

Natuur dicht bij huis heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Bovendien kan groen een stad klimaatbestendiger maken. Voor een toekomstbestendige groei van Almere investeren we daarom in een excellente groene en gezonde leefomgeving.

Groenblauw netwerk

Almere bestaat uit verschillende stadskernen met daartussen parken, bossen en vaarten. Door te investeren in de ontwikkeling ervan, bereiken we meer herkenbaarheid en een beter imago van Almere. Natuur heeft verschillende positieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving én (dus) op de gezondheid van mensen. Groen dicht bij huis zorgt bijvoorbeeld voor ontspanning en vermindert stress, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Opgaves gezondheid en klimaat

Toch blijft de gezondheid van Almeerders achter vergeleken met de rest van Nederland. Voor een gezonde groei van de stad is het nodig om juist hierin te investeren, zodat de mensen meer weerbaar en de stad meer toekomstbestendig wordt.

Een ander zorgpunt is de verandering van het klimaat. Door de opwarming van de aarde krijgen we steeds vaker te maken met periodes van grote droogte, hitte en extreme neerslag. Ook hierop heeft groen in de stad een positieve invloed.

Wat gaan we doen?

In dit sleutelproject komen deze twee zorgpunten samen. Het project houdt zich bezig met de vraag: hoe creëren we een aantrekkelijke, natuurlijke leefomgeving die niet alleen onze gezondheid verbetert, maar ook piekbuien kan opvangen én hittestress tegengaat?

We combineren theorie en praktijk. Het eindresultaat van het project is én buiten gerealiseerde deelprojecten én een toepasbaar model voor het aanleggen van de ‘groene nutsvoorziening’ in de stad. Door goede toepassingen in de praktijk kan nieuwe kennis worden opgedaan over maatregelen die echt werken op het gebied van gezondheid, klimaatbestendigheid en groen. Daarmee kan de aanpak dienen als voorbeeld en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen. Almere biedt zo diverse proeftuinen voor een excellente groene en gezonde leefomgeving.

Met het project werken we aan:

  • Een betere aansluiting vanuit de woonwijken naar de groene gebieden in de stad;
  • Een kwaliteitsimpuls van nabijgelegen (bestaande) parken, bossen en oevers;
  • Het programmeren en stimuleren van meer beweging, ontspanning, ontmoeting en educatie in de openlucht voor jong en oud;
  • Het realiseren van groen en water in de openbare ruimte, wat zorgt voor schaduw en afvoer en opslag van regenwater.

Dit zijn voorbeelden. De komende periode gaan we met onze partners in gesprek over de werkelijke uitwerking.

Samenwerking

We werken hierbij samen met onder andere GGD Flevoland, Aeres Hogeschool en Staatsbosbeheer. De eerste stap is gezet door het opstellen van een projectplan.