Flevo Campus

Drie personen staan met scheppen op veld

Deze eeuw wonen er voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in steden dan op het platteland. Dat betekent dat meer stedelingen dan ooit afhankelijk zijn van steeds minder boeren die het voedsel produceren.

De voedselproductie legt een groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen op aarde. Maar ook door de coronacrisis worden we met onze neus op de feiten gedrukt: we moeten toe naar meer duurzame en lokaal ingerichte voedselketens.

Wat gaan we doen?

Flevo Campus houdt zich bezig met de vraag: hoe gaan we in de toekomst de stad voeden? Op Flevo Campus werken onderzoekers, ondernemers, docenten en studenten samen aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Het is dé plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken in de praktijk wordt gebracht. Pionieren door middel van living labs staat er centraal. Flevo Campus groeit tot een volwassen kenniscluster met een innovatief klimaat. De fysieke campus vind je op het voormalige Floriadeterrein, met nieuwbouw van Aeres Hogeschool, het Food Forum van de provincie Flevoland en het starterspaviljoen, de Village.

Bron: Maarten Feenstra

De campus is ruimtelijk georganiseerd rondom een centraal plein, met ruimte voor nieuwe en duurzame initiatieven als het Low Food Lab, laboratorium voor voedselvernieuwing, en voor nieuwe instituten en organisaties zoals de University of Gastronomy (topopleiding voor chefs) en de Flevo Campus Denktank voor young professionals en promovendi.

Flevo Campus… van de toekomst

Hoe ziet de toekomst van het voedselsysteem eruit voor de consument? Die vraag staat centraal bij Flevo Campus… van de Toekomst. De komende tijd gaan we met de Almeerders en Flevolanders onderzoeken hoe bekende plekken uit de voedselomgeving zoals de supermarkt, de toko, de automatiek en de kantine er in de toekomst uit zien.

Meer hoogwaardige ‘groene’ kennis

Flevo Campus trekt internationale studenten, topopleidingen, spraakmakende wetenschappers, succesvolle promovendi en innovatieve chefs naar Almere. Dit zorgt voor een toename van het aantal hoogwaardige ‘groene’ kennisfuncties in de stad.

Versterking van de economische structuur

Flevo Campus is een wetenschappelijke verzamelplek voor innovaties en kennistoepassing van bedrijven. Zij worden daarbij gesteund door kennisinstituten als Wageningen University & Research en Aeres. Hiermee versterkt Flevo Campus de lokale en regionale economische structuur.

Groei internationale reputatie

Met Flevo Campus groeit Almere uit tot (wetenschappelijke) praktijkwerkplaats voor stedelijke voedselvoorziening. Dit komt de internationale reputatie van de stad ten goede.

Bekijk de video ‘Lenno Munnikes is programma directeur bij Flevo Campus’ op YouTube.

Meer weten over de Flevo Campus? Kijk op flevocampus.nl