Floriade duurzaam & digitaal

Conceptbeeld innovatief duurzaam hout gebouw

In 2022 vindt in Almere Floriade Expo 2022 plaats. De Expo richt zich onder meer op innovatie in ontwerpen en bouwen, ook een speerpunt van Vernieuwend Wonen.

Daarom werken Floriade en het Woningbouwatelier samen rondom het gebruik van duurzame materialen en digitale technieken.

Win-win

Een eigen bouwexperiment van Vernieuwend Wonen bleek vanwege organisatorische redenen en gemaakte afspraken niet mogelijk op Floriadepark. De samenwerking richt zich daarom op de betrokkenheid van het Woningbouwatelier als kennis- en innovatiepartner. Voor de Floriade BV – verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement – is dit van grote toegevoegde waarde in het realiseren van de hoge ambities. En de Expo biedt een perfect platform voor het toepassen en delen van vernieuwende manieren van ontwerpen en bouwen.

Biobased to the max

Het Woningbouwatelier draagt ook bij aan de realisatie van het Rijksoverheidspaviljoen op Floriadepark. Dit ‘Natural Pavilion’ moet de reguliere woningbouw de weg wijzen naar meer circulaire en natuurlijke toepassingen. Het Woningbouwatelier heeft de Floriade BV medio 2021 met expertise en advies bijgestaan in een innovatieve tender. Hieruit kwam Noordereng Groep met de HoutKern bouwmethode – vrijwel volledig modulair en biobased – als winnaar uit de bus. Er is innovatiebudget beschikbaar om enkele conceptuele onderdelen verder uit te werken. Het Woningbouwatelier, Noordereng Groep en de Floriade BV trekken in 2022 samen op in exposure en delen van kennis rondom het paviljoen.

Programmering

Naast de gerichte inzet voor het Natural Pavilion draagt Vernieuwend Wonen bij aan de programmering op en rond Floriade Expo 2022. Want de Expo is méér dan alleen een fysieke plek waar het thema Growing Green Cities tot uiting komt. Het biedt ook een podium voor kennisuitwisseling rondom de transitie naar duurzame, gezonde steden.

De ervaringen en inzichten uit alle experimenten krijgen een plek door middel van excursies, bijeenkomsten en informatie op het terrein. 

Meer informatie over het Floriade-experiment van Vernieuwend Wonen is hier te vinden.