Floriade Werkt!

Zijaanzicht Food Forum

Bron: Maarten Feenstra

Met Floriade Werkt! wil Flevoland het economisch effect van Floriade Expo 2022 voor Almere en Flevoland stimuleren. Het programma biedt mogelijkheden voor ondernemers, studenten en onderzoekers om samen te werken aan kennisontwikkeling en innovaties voor het toekomstige voedselsysteem.

Wat gaan we doen?

Op Floriade Expo 2022 laten we in het Flevolandse paviljoen Food Forum zien wat we in Flevoland doen op het gebied van duurzame voedselvoorzieningen voor de toekomst. Om innovaties te stimuleren worden met het programma Floriade Werkt! challenges en proeftuinen (op het gebied van plantaardige eiwitten) uitgevoerd. Kennis- en innovatieagenda De Expo is een internationaal podium. Met ondernemers en kennisinstellingen gaan wij in gesprek over de uitdagingen voor de toekomst en stellen samen een kennis- en innovatieagenda op voor de komende jaren. Een deel van het budget van Floriade Werkt! zetten we in voor de inhoudelijke programmering, voor een business to business programma voor Flevolandse ondernemers tijdens de Expo en voor het betrekken van de gehele provincie bij Floriade.