Museale voorziening

Museale voorziening - nieuw museum Almere - Bron: Maarten Feenstra

Het centrum van Almere heeft een aantal culturele voorzieningen, zoals het cultureel centrum Kunstlinie Almere. Maar een echte culturele identiteit en een daarmee samenhangende aantrekkelijke binnenstad ontbreken nog. Het centrum moet uitgroeien tot dé ontmoetingsplek van Almere. Een plek waar het bruist en waar meer te doen en te ervaren is dan shoppen alleen.

Wat gaan we doen?

De komende jaren zetten we in op een museum dat een spraakmakende en onderscheidende publiekstrekker van hoog niveau is voor het centrum. Een museum dat bovendien bijdraagt aan de trots van de inwoners van Almere. Uitgangspunt vormt het eigen(zinnige) profiel van Almere en Flevoland waarin pionieren, ruimtelijkheid, durf en talentontwikkeling centraal staan, evenals een jonge bevolking.

Doelgroepen

Het museum moet in eerste instantie interessant zijn voor de huidige en toekomstige bewoners. Het is belangrijk dat Almeerders zich kunnen herkennen in de inkleuring van het museum. Zij worden uiteraard betrokken bij alle stappen die er worden gezet. Andere belangrijke doelgroepen voor het nieuwe museum zijn recreanten uit het hele land en buitenlandse toeristen.

Actuele en multimediale kunst

Het museum gaat zich richten op grootschalige actuele en multimediale kunst. Er komt werk van kunstenaars die vanuit verschillende media werken: licht, geluid, muziek, video, performances, games, installaties. Werk dat groot is, verrassend, driedimensionaal en een sterke zintuigelijke ervaring oproept. Beleving staat daarbij centraal.

Vernieuwing en durf

Het is vernieuwende kunst, het museum wordt een echte attractie en krijgt een gebouw met de uitstraling die daarbij past. Het gebouw moet een waar icoon zijn, die vernieuwing en durf uitstraalt op een bijzondere plek.

Bron: Maarten Feenstra

Ontwikkeling museale concept

De komende jaren gaat een kwartiermaker aan de slag om het museale concept verder te ontwikkelen en alle organisatorische zaken die daarbij komen kijken, zoals het zoeken naar samenwerkingen met landschapskunst Landart, musea en festivals. Al is er nog geen gebouw, het museum krijgt ook in deze fase al een plek in de stad. Er wordt de komende jaren getest met een breed cultureel programma, om te beginnen met een eigen kunstpaviljoen dat op het voormalige Floriadeterrein gevestigd is. Het paviljoen blijft na de Floriade open met tijdelijke tentoonstellingen en een spannend educatief programma.

Mijn naam is Denise de Boer. Ik ben 36 jaar.

Ik woon samen met mijn vriend, Carsten, en mijn twee kindjes: Felix en Nina, in Haarlem. Al weer drie jaar.

Ik kom sinds mijn jeugd al in Almere.

Mijn oom, Jaap de Boer, die had hier het theatercafé. Het eerste 
echte discotheek van Almere.

Hiervoor was ik werkzaam als adjunct-directeur bij het
Frans Hals Museum in Haarlem.

En daar was ik verantwoordelijk voor de zakelijke en bedrijfsmatige kant van het museum.

En dan moet je denken aan HR en financiën, beveiliging, facilitair: maar ook fondsenwerving en juridische zaken.

En daarvoor was ik werkzaam bij het Amsterdam Museum als hoofd fondsenwerving en daar heb ik de fondswervingstak opgezet

en een meerjarige strategie uitgerold.

Ik was eigenlijk opgeleidt tot Investment Banker. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd maar in die wereld voelde ik me niet heel erg thuis.

En na mijn master bedrijfseconomie, ben ik kunstgeschiedenis gaan doen en toen ging er echt een wereld voor mij open.  

Ik was als klein kind altijd al geïntresseerd in geschiedenisverhalen en in de colleges was ik echt een spons.

Ik nam alle kennis en informatie op.

En ik mocht ook nog een half jaar in Florence gaan studeren en dat was echt een privilege.  

En nu als kwartiermaker kan ik beide werelden combineren

en mijn passie en interesse voor kunst en cultuur volledig inzetten.

Ik geloof erin dat kunst en cultuur er voor iedereen is en ik 
geloof niet in een waardeoordeel daarbij.

Je zult mij niet snel horen praten over hoge of lage kunst: dat laat ik lekker aan het publiek.

Want wie ben ik om te bepalen wat kunst is?

Wat vooral belangrijk is, is dat kunst niet moeilijk of elitair wordt gevonden maar dat het relevant is en aansprekend is.

Het is belangrijk dat het museum geen drempels heeft: geen fysieke; geen mentale drempels

en dat er interactie is met het publiek.

Zodat je weet wat er leeft en dat je inspeelt op dat wat relevant is op dat moment

en je daardoor echt een connectie hebt met de mensen van Almere en Flevoland.

Almere is een jonge, ambiteuze stad met een echte pioniersgeest.

Met Almere 2.0 en Fonds Verstedelijking Almere gaan we Almere nog aantrekkelijker maken de komende jaren voor alle bewoners en bezoekers,

zodat Almere straks kan uitgroeien tot de vijfde 
stad van Nederland.

Kunst en cultuur is overal om ons heen.

En de coronacrisis heeft ons doen beseffen hoe erg we het hebben moeten missen.

Dat er geen culturele uitwisseling is geweest: geen bioscopen; geen musea; geen theaters; geen uitgaansleven.

En laten we hopen dat we snel weer gebruik mogen maken van die rijke, culturele uitgaansvoorzieningen die wij hebben.

Er zijn meer dan 500 musea in Nederland, en meer dan 50 musea in Amsterdam.

Dus je zou jezelf de vraag kunnen stellen: waarom moet er een nieuw museum bij?

Nou, ik vind dat er over het idee van dit nieuwe museum heel goed is nagedacht.

Het basisconcept is nieuw en complementair aan dat wat er al is en het past ook heel goed bij waar Almere en Flevoland voor staan.

Het is een museum wat zich gaat richten op grootschalige, multimediale kunst

dat heel erg inspeelt op de zintuigen: dus je gaat het ervaren; je gaat het voelen; ruiken; zien; horen.  

Kortom: dit nieuwe museum wordt niet moeilijk maar 
juist spannend, verrassend en leuk.

Het zal daarmee goed aansluiten bij de relatief jonge inwonersamenstelling van Almere.

Het nieuwe museum zal inzetten op samenwerking: zowel internationaal als lokaal.

Het nieuwe museum zal kunstwerken kunnen tonen waar andere musea niet permanent ruimte voor hebben.

En dat is belangrijk zodat er meer collectie in Nederland zichtbaar zal zijn.

Locaal zullen we samenwerken met de cultuurinstellingen in Flevoland en Almere.

Om zo deze regio als cultuurbestemming te promoten.

En daarmee meer binnen en buitenlandse toeristen deze kant 
optrekken.

Een groot, internationaal kunstmuseum past bij de stad die Almere graag wil zijn.

En als je zo’n groot initiatief gaat ontwikkelen dan is het ook erg belangrijk dat het naadloos aansluit op de behoefte van die stad.

Een belangrijk element van mijn werk wordt daarom dan ook dat ik in de stad en in de provincie ga horen wat er leeft en speelt.

Zodat dit museum straks gaat leven bij alle Almeerders en Flevolanders.

De gevolgen van de coronacrisis op de culturele sector zullen 
zeker ook voor invloed zijn op dit nieuwe museum. 

Omdat dit museum nog helemaal uitgewerkt en ontwikkeld moet worden kunnen we ook hier de pioniersgeest van Flevoland en Almere op loslaten.

Hoe willen wij dat dit museum van de 21ste eeuw eruit komt te zien?

De komende tijd zal ik samen met het projectteam de businesscase voor het museum gaan uitwerken.

Wat is er nodig om dit museum te gaan realiseren? Denl daarbij aan artistieke, financiële en organisatorische elementen.

Daarnaast zullen we ook een activiteitenprogramma voor het museum opzetten als voorproef van wat dit museum straks gaat zijn.

En ook om samen met het publiek het museum nader vorm te gaan geven.

Na de zomer − als het weer kan en mag − dan kom ik graag persoonlijk met u kennis maken.

en dan deel ik ook graag de laatste ontwikkelingen met u.