Nationaal Park Nieuw Land – Almeerse Poort

Paviljoen de Oostvaarders

Het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land bij Almere en Lelystad bestaat uit de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en een deel van het Markermeer.

Om de vindbaarheid en toegankelijkheid van het park te vergroten, worden vier toegangspoorten ontwikkeld. Een daarvan is Almeersepoort, aan de Almeerse zijde van de Oostvaardersplassen.

Wat hebben we gedaan?

Op 1 oktober 2018 is het Nationaal Park Nieuw Land een feit geworden. De unieke, ruige natuur in het gebied is ontstaan in het samenspel van water en het nieuwe land. In de verdere ontwikkeling van het gebied staan natuur en natuurbeleving centraal. Er wordt voor dit project samengewerkt met acht gebiedspartners, waaronder de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Wat gaan we doen?

De tweede fase van project Almeersepoort is gericht op twee toeristisch-recreatieve bestemmingen: de Oostvaarderplassen Almere en het Lepelaarplassen-gebied (inclusief Blocq van Kuffeler). In samenwerking met Het Flevo-landschap is een compleet nieuwe visie tot stand gekomen voor de ontwikkeling van het gebied. Ook de toekomst van De Trekvogel, het bezoekerscentrum van de Lepelaarplassen, is hierin meegenomen.

In dit sleutelproject werken we samen met gebruikers aan verbeteringen die het gebied bekender, aantrekkelijker en meer beleefbaar maken. Zo worden er parkeerfaciliteiten gerealiseerd, worden paden en wegen aangelegd en komen er op een aantal plaatsen uitzichtpunten. Ook werken we aan een structurele programmering van verschillende recreatieve en educatieve activiteiten. Hierbij werken we samen met diverse organisaties en ondernemers.

Meer info: Nationaal Park Nieuw Land Ontwikkelingsvisie