Rondje Weerwater

Impressie van Esplanade

Het Weerwater is het centraal gelegen water in het hart van Almere. Dit gebied wordt straks dé plek voor Almeerders om te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Met het Rondje Weerwater verbinden we Almere Centrum en de zuidoever van het Weerwater met elkaar.

De verbindende schakel tussen centrum en zuidoever

Bestaande wandel-, fiets- en sportroutes rond het Weerwater worden op elkaar aangesloten en extra aantrekkelijk gemaakt. Tussen Filmwijk en de zuidoever, waar in 2022 de Floriade plaatsvindt en later de nieuwe stadswijk Hortus verrijst, komt een bijzondere fiets- en voetgangersbrug. Zo wordt het Weerwater de verbindende schakel tussen Almere Centrum en de zuidoever.

Inbreng omwonenden

Bewoners, verenigingen en ondernemers zijn nauw betrokken geweest bij de plannen voor het Rondje Weerwater. De afgelopen jaren is er regelmatig overleg met hen gevoerd. Hun inbreng is verwerkt in de vastgestelde visie, waarbij de volgende doelen het uitgangspunt zijn:

  • Het Weerwater als bestemming;
  • Sterke relatie met de oevers;
  • Diverse 6575 en activiteiten op het Weerwater en langs de oevers;
  • Hoogwaardige recreatieroutes vanuit de stad en regio takken aan op het Rondje Weerwater;
  • Ecologische en recreatieve waarde van het Weerwater zijn in balans.

Wat hebben we gedaan?

Afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het zogenoemde Korte Rondje en de Weerwaterbrug. Het project Kort Rondje Weerwater is nog niet afgerond, omdat na de aanleg nog de inrichting moet plaatsvinden.

In oktober 2019 zijn we gestart met de herinrichting van de Esplanade. Dit project is grotendeels afgerond, waardoor iedereen er inmiddels gebruik van kan maken. De Esplanade is veranderd van een kale stenige vlakte in een groene en aantrekkelijke plek voor Almeerders en centrumbezoekers. Een plek waar je graag wat langer verblijft en waar de stad zich van haar mooiste kant laat zien. Een plek die aanvoelt als vakantie in de stad en die direct na het verwijderen van de hekken al heel wat bezoekers trok.

Wat gaan we doen?

De komende periode gaan we verder met de verdere realisatie van het Kort Rondje Weerwater. Er komen ontmoetingsplekken en de deelgebieden worden doorontwikkeld. Daarnaast gaan we het van het water stimuleren, onder meer door het aanbieden van uiteenlopende activiteiten en het creëren van voorzieningen.

Zo wordt het Weerwater straks letterlijk én figuurlijk het hart van Almere.

Ook interessant