Sport en bewegen in de openbare ruimte

Groep mensen traint in de buitenlucht

Bron: Maarten Feenstra

Tussen al het groen en water word je in Almere uitgenodigd om buiten te sporten. Sport en bewegen liggen letterlijk bij iedereen om de hoek en is daardoor laagdrempelig en leuk. De komende jaren stimuleren we met dit sleutelproject het sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Bron: Maarten Feenstra

Wat gaan we doen?

  • Het Rondje Weerwater is hier een goed voorbeeld van. De track wordt goed gebruikt door inwoners en bezoekers van Almere. Het Rondje Weerwater is onderdeel van een netwerk van fietsroutes en wandelpaden in de stad en de regio. We gaan, in samenwerking met programmalijn Hart van de Stad, aan de slag met het realiseren van het Lange Rondje Weerwater, dat als recreatieve route aansluit op het Almeerderhout.
  • Het stadsbos Almeerderhout is een favoriete plek om te recreëren voor veel inwoners uit de stad en de regio. Almeerderhout wordt, als onderdeel van programmalijn Groen en Waterrijk, in de komende jaren ontwikkeld tot hét stadsbos van de toekomst. Het bos loopt door tot in de wijk en wordt toegankelijk gemaakt voor iedereen: van natuurliefhebber tot fanatieke sporter. Het vormt samen met het Weerwater het kloppend hart van de stad waarin groen en water samenkomen. Het slingerende pad is uitermate geschikt voor wandelen, skeeleren, fietsen, hardlopen en spelen. In dit sleutelproject gaan we kijken of het Boscircuit uitgebreid kan worden met twee extra verbindingen: een route naar Braambergen en een route naar het Rondje Weerwater.
  • De Skills Garden in Almere Haven is populair. Het plan is om in 2023 een nieuwe Skills Garden in Almere aan te leggen. Zo worden steeds meer mensen bereikt en heeft iedereen de mogelijkheid om te bewegen.