Buitenzwembad

  Buitenzwembad met instapladder

  Almere wil een buitenzwembad realiseren waar niet alleen inwoners van Almere maar ook bezoekers uit de regio op af komen.

  Een buitenzwembad dat ruimte biedt aan watersporters maar ook een belangrijke recreatieve functie heeft. Dit zwembad zal op een centrale en goed bereikbare locatie in de stad gerealiseerd worden.

  Het buitenzwembad moet voor iedereen tussen 0 en 100 jaar zijn. De nadruk zal liggen op gezinnen met kinderen en banenzwemmen. In 2020 is een verkenning gedaan naar verschillende mogelijkheden voor het buitenzwembad. De komende tijd vinden verdere onderzoeken plaats, waarbij onder andere gekeken wordt naar een geschikte locatie.

  Topsport

  Groep met surfers tijdens de Dutch Water Week - Foto: Sailing Energy

  Bron: Sailing Energy 2022

  Met het organiseren van topsportevents wil Almere zich verder profileren als betekenisvolle Sportstad.

  Watersport is een sport met grote waarde voor zowel provincie als gemeente. Het Watersportverbond organiseert sinds 2022 jaarlijks ’s werelds grootse watersportevent voor de kust van Flevoland aan de kant van Almere Poort: de Dutch Water Week (waaronder Alianz Regatta).

  Bron: Sailing Energy 2022

  Wat gaan we doen?

  • In de driehoek Amsterdam IJburg – Muiden – Almere Poort zijn vijf wedstrijdbanen voorzien om alle topwedstrijden te faciliteren. Ook aan de noordkant van Flevoland bij Lelystad zijn enkele wedstrijdbanen gesitueerd. Het is een evenement voor iedereen: van topsporters met een Olympische droom tot de inwoners uit de wijde regio die kunnen kennismaken met de verschillende watersporten. In het evenement worden vele nationale kampioenschappen en andere activiteiten met elkaar gebundeld. Door de samenvoeging wordt het bereik en de impact vergroot. De organisatie werkt bij voorkeur met zoveel mogelijke lokale (water)sportaanbieders samen en ze geven deze sportaanbieders ook de ruimte zichzelf te promoten.
  • Het Nationaal Trainingscentrum (NTC) van het Watersportverbond overweegt om zich permanent in Almere te vestigen. Hier wordt de komende periode onderzoek naar gedaan.
  • Het Topsportcentrum in Almere Poort is dé plek waar je topsport kunt zien en waar je sport op alle niveaus kunt beoefenen. Jaarlijks worden hier vele (inter-)nationale sportevenementen georganiseerd. Met de bijdrage van het FVA kunnen in de komende vier jaar diverse evenementen zoals handbal- en basketbal interlands, NK judo en NK badminton georganiseerd worden.

  Sport en bewegen in de openbare ruimte

  Groep mensen traint in de buitenlucht

  Bron: Maarten Feenstra

  Tussen al het groen en water word je in Almere uitgenodigd om buiten te sporten. Sport en bewegen liggen letterlijk bij iedere Almeerder om de hoek en is daardoor laagdrempelig en leuk. De komende jaren stimuleren we met dit sleutelproject het sporten en bewegen in de openbare ruimte.

  Bron: Maarten Feenstra

  Wat gaan we doen?

  In dit sleutelproject zijn drie onderdelen opgenomen:

  • Doortrekken van Rondje Weerwater (afstandsmarkering verbeteren, levendigheid bevorderen Zuidoever) en het mogelijk toevoegen van twee ‘voorzieningenbubbels’. Dit zijn herkenbare punten die beweging en verblijf zullen stimuleren. Ook wordt ingezet op extra maatregelen zoals programmering en een permanente finishboog op het rondje Weerwater. Voortgang, mijlpalen en financiën zijn opgenomen in programmalijn Hart van de stad.
  • Boscircuit Almeerderhout uitbreiden en verbinden met Braambergen en het (lange) Rondje Weerwater. Beide zorgen voor een directe aanhaking van twee unieke bestemmingen voor sport, spel en recreatie. In Almeerderhout wordt sport en spel gefaciliteerd door de aanleg van belijning en afstandsmarkering op het Boscircuit, realisatie van twee watertappunten en programmering. De voortgang, mijlpalen en financiën zijn opgenomen in programmalijn Groene en waterrijke identiteit.
  • Een belangrijk onderdeel van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is het Athletic Skills Model (ASM). Hierin staat het stimuleren van veelzijdig bewegen voor betere motorische vaardigheden en gezondere inwoners centraal. Veel (top)sportverenigingen in Almere hebben dit gedachtegoed omarmd. Mede op basis van deze visie zijn talentontwikkelingsprogramma’s binnen het onderwijs en regionale trainingscentra samen met de nationale sportbonden gerealiseerd. Ook heeft het AKT hoogwaardige en innovatieve binnen- en buitensportaccommodaties gerealiseerd. Eén van die accommodaties is de Skills Garden in Almere Haven (2019). De gemeente Almere wil dit concept op meerdere plekken in de stad ontwikkelen zodat steeds meer mensen worden bereikt en iedereen de mogelijkheid heeft om dichtbij huis veelzijdig te bewegen. In 2023 wordt de tweede Skills Garden gerealiseerd in Almere Stad Oost.

  Kustzone Poort

  Mensen voeren diverse activiteiten uit

  Kustzone Almere Poort vormt vanaf de Hollandse Brug de Almeerse entree. Voor bezoekers is het een ideale locatie om Almere te verkennen. Het is een geliefde bestemming voor zeilers, surfers, zwemmers en strandbezoekers, fietsers en wandelaars. Zowel inwoners als bezoekers uit de regio komen hier op recreatief, maar zeker ook op cultureel gebied volop aan hun trekken.

  Wat hebben we gedaan?

  Het zuidelijke deel van het Almeerderstrand is verbreed. Daarnaast hebben we diverse culturele en recreatieve activiteiten gestimuleerd op en aan het Almeerderstrand. Deze zijn onder de naam StrandLAB gebundeld en zijn een een eigen stichting geworden. Het biedt een bruisende omgeving voor creatieven, ondernemers en bezoekers om te experimenteren en bijzondere voorstellingen en kunstmanifestaties te bekijken.

  Wat gaan we doen?

  Voor de periode 2022-2026 zetten we voor de Kustzone Almere Poort in op de volgende projecten:

  • Doorontwikkeling StrandLAB: De komende jaren ontwikkelen we StrandLAB verder als culturele broedplaats met een heel eigen signatuur. Het wordt een buitenlaboratorium dat aantrekkelijk is voor omwonenden, kunstenaars, creatieve ondernemers én bezoekers. Om toe te kunnen werken naar verzelfstandiging is eind 2019 de Stichting StrandLAB Almere opgericht. StrandLAB organiseert verschillende typen activiteiten waaronder onderzoek & experiment, publieksevenementen, netwerkbijeenkomsten & meet-ups en tijdelijke bouwwerken.
  • Versterken cultuur- en leisurecluster: Nu theatergezelschap Vis à Vis blijft op de huidige locatie biedt dit kansen om een aantrekkelijker gebied te ontwikkelen waar natuur, landschap en cultuur samenkomen. Ook Stichting StrandLAB is hierbij een belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast zijn er op het Almeerderstrand en het toekomstige Meerstrand veel mogelijkheden voor sport en waterrecreatie. Dit zijn sectoren waar Almere zich in de Metropoolregio Amsterdam veel sterker mee kan onderscheiden.
  • Almeerderstrand en Meerstrand: Bij het nieuwe strand komt een weg zodat werkverkeer de evenementen kunnen op- en afbouwen. En er komen stroomvoorzieningen. Er gaat een bijzonder duinlandschap ontstaan waarin ook de dijk wordt opgenomen. Daarnaast komen er door deze uitbreiding van de stranden meer mogelijkheden voor sporten zoals kitesurfen en (strand)zeilen. Het Almeerderstrand wordt de komende jaren nog meer een echt stadsstrand waar recreatie en cultuur een plek krijgen. Eyecatcher wordt de slingerende boulevard. Een plek om te flaneren, met horeca en paviljoens, onder andere voor het StrandLAB. De bereikbaarheid en mobiliteit worden op een duurzame en innovatieve wijze onder handen genomen. Het is de bedoeling dat op het nieuwe strand de komende jaren landelijk bekende festivals en evenementen plaatsvinden.

  In het Gebiedsconcept Muiderduin Kustzone Poort leest u meer over de ambities om het Almeerderstrand als bestemming op de kaart te zetten.

  Wij zijn hier in Kustzone Poort.

  Eén van de sleutelprojecten binnen programmalijn 4 van Almere 2.0.

  Wat we hier eigenlijk willen bereiken is een aantrekkelijk, inspirerend gebied.

  Een culturele broedplaats.

  Wat wij daar proberen te doen: aan de ene kant gebiedsontwikkeling.

  En dat dan samenkomt met de culturele activiteiten dat het gebied de activiteiten versterkt en andersom.

  Dat doen we niet alleen.

  Dat doen we juist met bewoners, ondernemers en kunstenaars.

  Het gebied gaat dan van zichzelf dan echt een hotspot worden waar mensen gewoon naartoe willen gaan.

  Het gaat aantrekkelijker worden en waar mensen nieuwsgierig zijn om te kijken van wat is er eigenlijk te doen.

  Met het uiteindelijke doel dat er eigenlijk altijd wat te doen is.

  Niet alleen zoals vandaag wanneer het mooi weer is.

  Maar ook dat mensen in de winter zeggen: ik ga toch even naar de kust van Almere toe,

  want daar is zeker wat te beleven.

  We staan hier op het Almeerderstrand  

  Een hele bijzondere plek eigenlijk: waar stad en landschap elkaar opzoeken of ontmoeten.

  Aan de ene kant oprukkende stad Almere, die steeds groter wordt en waarin het inwoneraantal groeit.

  De woonwijk Duin, met de hoogbouw ook die hier ontstaat.

  Maar aan de andere kant het IJmeer en het water.  

  En met het uitzicht op Amsterdam.

  En deze plek is heel mooi en bijzonder, denk ik.

  En echt de entree plek van Flevoland.

  En hier aan de zuidkant, deze plek, daar wordt nu 9 hectare nieuw strand aangelegd.

  Je zou kunnen zeggen ‘9 hectare nieuw Almere’.

  Dat is over een paar jaar de plek waar de grote, geluidsdragende evenementen gaan plaatsvinden.

  We zijn dit voorjaar gestart met die werkzaamheden en die lopen door tot 2021.

  En daarna, als het strand is aangelegd, gaan we daar nog voorzieningen aanbrengen.

  In de zin van dat er een ontsluitingsweg moet komen.

  Fietsenstallingen, parkeerplaatsen en dergelijken.

  En dan zou in 2022 het strand ook echt gebruikklaar moeten zijn.

  Zodanig dat er de eerste grote evenementen kunnen plaatsvinden.

  De link met het Almeerderstrand is dat die grote evenementen nu nog aan deze kant op het Almeerderstrand plaatsvinden.

  Dat betekent dat gedurende het strandseizoen, het recreatieseizoen, het merendeel van de tijd daar die grote evenementen plaatsvinden.

  En het dus niet voor recreatie of ander activiteiten kan worden gebruikt.

  Dus we hebben gezegd: die grote evenementen gaan doorschuiven naar die zuidkant.

  En aan deze kant, het Almeerderstrand, waar ook StrandLAB op gesitueerd is, dat wordt het stadsstrand van Almere.

  En misschien ook wel van delen van de regio die hier naartoe komen.

  En het betekent dat we dat gaan om vormen de komende jaren.

  Ook in aansluiting op het gebied Duin wat erachter ligt, de woonwijk Duin.

  En we gaan ervoor zorgen dat daar bijvoorbeeld horecavoorzieningen gaan komen.

  Dat we ook andersoortige voorzieningen met toiletten krijgen en het strand veel schoner houden.

  En dat we uiteindelijk daar het stadstrand van Almere realiseren.

  Daar zijn met name deze functies voor bedoeld.

  Ik stel me zo voor dat we. hier over 5 jaar een toonaangevende ontwikkelplek hebben gecreëerd, echt een culturele broedplaats. 

  Waar makers van Flevolandse bodem kunnen groeien en ontwikkelen maar waar vanuit ook nieuw talent uitwaaiert.

  Nationaal maar zeker ook internationaal.

  Daarvoor werken we samen met allerlei partners uit de stad, uit de regio, uit het hele land

  en straks ook internationaal.

  Bekijk de video ‘StrandLAB Almere in 2019’ op YouTube.

  Museale voorziening

  Museale voorziening - nieuw museum Almere - Bron: Maarten Feenstra

  Het centrum van Almere heeft een aantal culturele voorzieningen, zoals het cultureel centrum Kunstlinie Almere. Maar een echte culturele identiteit en een daarmee samenhangende aantrekkelijke binnenstad ontbreken nog. Het centrum moet uitgroeien tot dé ontmoetingsplek van Almere. Een plek waar het bruist en waar meer te doen en te ervaren is dan shoppen alleen.

  Wat gaan we doen?

  De komende jaren zetten we in op een museum dat een spraakmakende en onderscheidende publiekstrekker van hoog niveau is voor het centrum. Een museum dat bovendien bijdraagt aan de trots van de inwoners van Almere. Uitgangspunt vormt het eigen(zinnige) profiel van Almere en Flevoland waarin pionieren, ruimtelijkheid, durf en talentontwikkeling centraal staan, evenals een jonge bevolking.

  Doelgroepen

  Het museum moet in eerste instantie interessant zijn voor de huidige en toekomstige bewoners. Het is belangrijk dat Almeerders zich kunnen herkennen in de inkleuring van het museum. Zij worden uiteraard betrokken bij alle stappen die er worden gezet. Andere belangrijke doelgroepen voor het nieuwe museum zijn recreanten uit het hele land en buitenlandse toeristen.

  Actuele en multimediale kunst

  Het museum gaat zich richten op grootschalige actuele en multimediale kunst. Er komt werk van kunstenaars die vanuit verschillende media werken: licht, geluid, muziek, video, performances, games, installaties. Werk dat groot is, verrassend, driedimensionaal en een sterke zintuigelijke ervaring oproept. Beleving staat daarbij centraal.

  Vernieuwing en durf

  Het is vernieuwende kunst, het museum wordt een echte attractie en krijgt een gebouw met de uitstraling die daarbij past. Het gebouw moet een waar icoon zijn, die vernieuwing en durf uitstraalt op een bijzondere plek.

  Bron: Maarten Feenstra

  Ontwikkeling museale concept

  De komende jaren gaat een kwartiermaker aan de slag om het museale concept verder te ontwikkelen en alle organisatorische zaken die daarbij komen kijken, zoals het zoeken naar samenwerkingen met landschapskunst Landart, musea en festivals. Al is er nog geen gebouw, het museum krijgt ook in deze fase al een plek in de stad. Er wordt de komende jaren getest met een breed cultureel programma, om te beginnen met een eigen kunstpaviljoen dat op het voormalige Floriadeterrein gevestigd is. Het paviljoen blijft na de Floriade open met tijdelijke tentoonstellingen en een spannend educatief programma.

  Mijn naam is Denise de Boer. Ik ben 36 jaar.

  Ik woon samen met mijn vriend, Carsten, en mijn twee kindjes: Felix en Nina, in Haarlem. Al weer drie jaar.

  Ik kom sinds mijn jeugd al in Almere.

  Mijn oom, Jaap de Boer, die had hier het theatercafé. Het eerste 
  echte discotheek van Almere.

  Hiervoor was ik werkzaam als adjunct-directeur bij het
  Frans Hals Museum in Haarlem.

  En daar was ik verantwoordelijk voor de zakelijke en bedrijfsmatige kant van het museum.

  En dan moet je denken aan HR en financiën, beveiliging, facilitair: maar ook fondsenwerving en juridische zaken.

  En daarvoor was ik werkzaam bij het Amsterdam Museum als hoofd fondsenwerving en daar heb ik de fondswervingstak opgezet

  en een meerjarige strategie uitgerold.

  Ik was eigenlijk opgeleidt tot Investment Banker. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd maar in die wereld voelde ik me niet heel erg thuis.

  En na mijn master bedrijfseconomie, ben ik kunstgeschiedenis gaan doen en toen ging er echt een wereld voor mij open.  

  Ik was als klein kind altijd al geïntresseerd in geschiedenisverhalen en in de colleges was ik echt een spons.

  Ik nam alle kennis en informatie op.

  En ik mocht ook nog een half jaar in Florence gaan studeren en dat was echt een privilege.  

  En nu als kwartiermaker kan ik beide werelden combineren

  en mijn passie en interesse voor kunst en cultuur volledig inzetten.

  Ik geloof erin dat kunst en cultuur er voor iedereen is en ik 
  geloof niet in een waardeoordeel daarbij.

  Je zult mij niet snel horen praten over hoge of lage kunst: dat laat ik lekker aan het publiek.

  Want wie ben ik om te bepalen wat kunst is?

  Wat vooral belangrijk is, is dat kunst niet moeilijk of elitair wordt gevonden maar dat het relevant is en aansprekend is.

  Het is belangrijk dat het museum geen drempels heeft: geen fysieke; geen mentale drempels

  en dat er interactie is met het publiek.

  Zodat je weet wat er leeft en dat je inspeelt op dat wat relevant is op dat moment

  en je daardoor echt een connectie hebt met de mensen van Almere en Flevoland.

  Almere is een jonge, ambiteuze stad met een echte pioniersgeest.

  Met Almere 2.0 en Fonds Verstedelijking Almere gaan we Almere nog aantrekkelijker maken de komende jaren voor alle bewoners en bezoekers,

  zodat Almere straks kan uitgroeien tot de vijfde 
  stad van Nederland.

  Kunst en cultuur is overal om ons heen.

  En de coronacrisis heeft ons doen beseffen hoe erg we het hebben moeten missen.

  Dat er geen culturele uitwisseling is geweest: geen bioscopen; geen musea; geen theaters; geen uitgaansleven.

  En laten we hopen dat we snel weer gebruik mogen maken van die rijke, culturele uitgaansvoorzieningen die wij hebben.

  Er zijn meer dan 500 musea in Nederland, en meer dan 50 musea in Amsterdam.

  Dus je zou jezelf de vraag kunnen stellen: waarom moet er een nieuw museum bij?

  Nou, ik vind dat er over het idee van dit nieuwe museum heel goed is nagedacht.

  Het basisconcept is nieuw en complementair aan dat wat er al is en het past ook heel goed bij waar Almere en Flevoland voor staan.

  Het is een museum wat zich gaat richten op grootschalige, multimediale kunst

  dat heel erg inspeelt op de zintuigen: dus je gaat het ervaren; je gaat het voelen; ruiken; zien; horen.  

  Kortom: dit nieuwe museum wordt niet moeilijk maar 
  juist spannend, verrassend en leuk.

  Het zal daarmee goed aansluiten bij de relatief jonge inwonersamenstelling van Almere.

  Het nieuwe museum zal inzetten op samenwerking: zowel internationaal als lokaal.

  Het nieuwe museum zal kunstwerken kunnen tonen waar andere musea niet permanent ruimte voor hebben.

  En dat is belangrijk zodat er meer collectie in Nederland zichtbaar zal zijn.

  Locaal zullen we samenwerken met de cultuurinstellingen in Flevoland en Almere.

  Om zo deze regio als cultuurbestemming te promoten.

  En daarmee meer binnen en buitenlandse toeristen deze kant 
  optrekken.

  Een groot, internationaal kunstmuseum past bij de stad die Almere graag wil zijn.

  En als je zo’n groot initiatief gaat ontwikkelen dan is het ook erg belangrijk dat het naadloos aansluit op de behoefte van die stad.

  Een belangrijk element van mijn werk wordt daarom dan ook dat ik in de stad en in de provincie ga horen wat er leeft en speelt.

  Zodat dit museum straks gaat leven bij alle Almeerders en Flevolanders.

  De gevolgen van de coronacrisis op de culturele sector zullen 
  zeker ook voor invloed zijn op dit nieuwe museum. 

  Omdat dit museum nog helemaal uitgewerkt en ontwikkeld moet worden kunnen we ook hier de pioniersgeest van Flevoland en Almere op loslaten.

  Hoe willen wij dat dit museum van de 21ste eeuw eruit komt te zien?

  De komende tijd zal ik samen met het projectteam de businesscase voor het museum gaan uitwerken.

  Wat is er nodig om dit museum te gaan realiseren? Denl daarbij aan artistieke, financiële en organisatorische elementen.

  Daarnaast zullen we ook een activiteitenprogramma voor het museum opzetten als voorproef van wat dit museum straks gaat zijn.

  En ook om samen met het publiek het museum nader vorm te gaan geven.

  Na de zomer − als het weer kan en mag − dan kom ik graag persoonlijk met u kennis maken.

  en dan deel ik ook graag de laatste ontwikkelingen met u.

  Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land

  Paviljoen de Oostvaarders

  Tussen Almere en Lelystad aan het Markermeer ligt het Nationaal Park Nieuw Land. Dit nationaal park bestaat uit de gebieden  Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en een deel van het Markermeer.

  Meerdere partners trekken samen op om van deze gebieden een bijzonder en groot samenhangend natuurgebied te maken, waarbij de unieke kwaliteiten van ieder deelgebied behouden blijven. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling van  aantrekkelijke en goed toegankelijke entreegebieden.  De ontwikkeling van het Almeerse deel van Nieuw Land is opgenomen in het sleutelproject ‘Almeersepoort’.

  Wat hebben we gedaan?

  Op 1 oktober 2018 is het Nationaal Park Nieuw Land een feit geworden. Vier gebieden met bijzondere historie en ontwikkeling en bovendien een eigen verhaal zijn samengebracht in dit nationale park. In de verdere ontwikkeling van de verschillende deelgebieden staan natuur, natuurbeleving, toerisme en recreatie centraal.  Nieuw Land is een samenwerking van acht partners, waaronder de gemeenten Almere en Lelystad, de provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Flevo-landschap en Rijkswaterstaat.

  Bron: Maarten Feenstra 2022

  Wat gaan we doen?

  Het project Almeersepoort is gericht op twee toeristisch-recreatieve bestemmingen: de Oostvaarderplassen Almere en het Lepelaarplassen-gebied (inclusief de Trekvogel). In samenwerking met Het Flevo-landschap is een compleet nieuwe visie tot stand gekomen voor de ontwikkeling van het gebied. Ook de toekomst van De Trekvogel, het bezoekerscentrum van de Lepelaarplassen, is hierin meegenomen.

  In dit sleutelproject werken we samen met beheerders en gebruikers aan verbeteringen die het gebied bekender, aantrekkelijker en meer beleefbaar maken. Zo wordt er gewerkt aan wandel- en fietsroutes, bereikbaarheid, vindbaarheid, parkeerfaciliteiten en worden uitzichtpunten toegevoegd. Ook wordt geïnvesteerd in de versterking van de natuur en het landschap. Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en bezoekerscentrum de Trekvogel worden respectievelijk uitgebreid of vernieuwd. Daarnaast werken we aan een structurele programmering van recreatieve en educatieve activiteiten. Hierin werken we samen met diverse organisaties en ondernemers. Bovendien wordt vanuit het project Almeersepoort een recreatieve impuls gegeven aan het project Oostvaardersoevers.

  Meer info: Nationaal Park Nieuw Land

  Het uitvoeringsprogramma voor de 1e en 2e fase treft u hier.