Almeerderhout

  Almeerderhout

  Het Almeerderhout is een jong bos dat volop in ontwikkeling is. Dit grote polderbos groeit steeds meer naar de stad toe en andersom. De komende jaren werken Staatsbosbeheer en gemeente Almere daarom samen aan dit sleutelproject. Een icoon van de groene en gezonde stad.

  Het Almeerderhout ligt ten zuiden van de A6, aan weerszijden van de Waterlandseweg en de Hogevaart. Onderdeel van het gebied zijn onder andere Stadslandgoed De Kemphaan, de voormalige afvalstort Braambergen, het Museumbos en De Groene Kathedraal. Sommige delen van het gebied hebben nu vooral een recreatieve functie voor de omliggende wijken, andere delen worden bezocht vanuit de hele stad en regio.

  Een volgende stap in de ontwikkeling

  Door de groei van Almere wordt het Almeerderhout de komende jaren omsloten door de stad. Dit levert nieuwe uitdagingen én kansen.

  Het vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling van het bos. Zowel in de aanhaking op de (nieuwe) wijken en het stadscentrum, als in het bosbeheer en het versterken van de regionale betekenis. Dat is een veelomvattende opgave. Er moeten hiervoor immers niet alleen fysiek nieuwe voorzieningen worden ontwikkeld, er is ook een nieuwe kijk nodig op het beheer van het bos, de programmering van activiteiten en het betrekken van Almeerders.
  Wil je niks missen? Schrijf je in voor de Nieuwsbrief Het Almeerderhout.

  Wat hebben we gedaan?

  In 2019 hebben we wensen en ideeën besproken met Almeerders tijdens de bosdialoog. Daarna hebben we verder vooruit gekeken en in grote lijnen opgeschreven waar het met het bos naartoe zou moeten gaan. Dit is uitgewerkt in het Toekomstperspectief (2020), en het Ontwikkelplan. De zijn goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 maart 2021.

  Het Ontwikkelplan

  In het Ontwikkelplan staan de plannen om het Almeerderhout klaar te maken voor de toekomst.

  Het Ontwikkelplan wordt uitgewerkt in 3 deelplannen:

  1. Het Bostransformatieplan: hierin staan de verschillende bossferen: het wildbos, het parkbos en het puurbos. Welke soorten, natuurwaarden en beheermaatregelen zijn van toepassing voor een bos van de toekomst?
  2. De Atlas Almeerderhout: hierin staan verschillende themakaarten en richtlijnen voor de gewenste beeldkwaliteit, zoals het materiaal van de paden, het meubilair, vormgeving van entrees en bijzondere plekken.
  3. In het Participatieplan staat hoe we samen met bewoners een aantrekkelijk bos ontwikkelen, samen aan de slag gaan, activiteiten ontplooien en zelf beheren.

  Wil je deze documenten lezen? Dan kan dat natuurlijk. Stuur je verzoek naar info@almere.nl en geef duidelijk aan welk product je wilt zien.

  Als je hier staat, zou je het niet zeggen.

  Maar,
  dit bos ligt meer en meer
  midden in de stad.

  Almere ontwikkelt zich.

  En rondom het Almeerderhout komen
  steeds meer woningen en woonwijken.

  Wat ooit aan de rand van de stad lag,

  komt meer en meer echt in
  het hart van de stad te liggen.

  En dat betekent — verwachten wij — dat het bos
  ook veel intensiever gebruikt gaat worden.

  Dat is ook een reden om goed na
  te denken over hoe je dat gebruik
  in goede banen kunt leiden.

  En hoe je mensen mooi de kans kunt geven
  om hier aan de ene kant te recreëren,
  en van de natuur te genieten.

  En aan de andere kant
  die natuur juist de plek geven waar
  die recht op heeft.

  Want ook dat is een voorwaarde
  voor ons bestaan in de stad.

  Dat is vanuit de gemeente eigenlijk
  een heel belangrijk motief
  om na te denken over het Almeerderhout.

  En daar samen met Staatsbosbeheer
  een plan voor te maken
  voor de ontwikkeling van het bos.

  Maar wat is jullie motief om
  daar aan mee te doen, Wout?

  We zien daar een prima voorbeeld
  van om ons heen.

  We zijn hier bij een vak essen.

  En in 50 jaar tijd hebben we hier
  een pioneerbos van de grond gekregen.

  Op een polderbos manier.

  Dat betekent dus vakken met
  eentonige soorten.

  En van die 1400 hectare is een kwart,

  dus 350 hectare met essen aangeplant.

  Die zijn nu allemaal met essentaksterfte
  aan het afsterven.

  Dat beketent dus dat we daar
  wat mee moeten.

  Op het moment dat jij deze ontwikkelingen
  aan de stedenbouwkundige kant
  en de stadskant, de Almeerse kant, beschrijft
  zien we daar in ook meteen
  een mogelijkheid om juist
  op die plekken versneld invulling
  aan te geven.

  Het heeft een hele mooie aanleiding om
  van dat eenvormige pionierbos,
  zeg maar meer en meer,
  het bos te maken van de toekomst.

  Eigenlijk komt de levensfase van het bos
  samen met de levensfase van de stad.

  Helpt het nou ook om ons als stad
  met het bos als samenleving
  toe te rusten op de uitdagingen
  die ons te wachten staan op het
  gebied van klimaatadaptatie?

  Ik weet heel goed dat
  de ambitie van Almere
  is om de groenste stad van Europa te worden.

  Je hebt hier nu ook de kans
  om allerlei andere uitdagingen,
  problemen met het verlies
  van de biodiversiteit,
  er moet meer water vastgehouden worden
  want we krijgen steeds meer wateroverlast.

  Al dat soort zaken kunnen we
  hier ook meteen in meenemen.

  We willen duurzamer en we willen dus
  ook grondstoffen kunnen leveren,
  die de Almeerders voor hun huizen
  en tuinen kunnen gebruiken.

  Dat kan allemaal in dit bos met
  deze omvorming een plek krijgen.

  We maken van deze bedreiging
  meteen een kans om ons
  voor te bereiden op de toekomst
  en alle uitdagingen die
  daarbij zitten.

  Hoe gaan we dat nou samen
  met de stad doen?

  Want Almere is een veelvormigheid
  van mensen.

  Heel veel verschillende belangengroepen
  en bevolkingsgroepen.

  Heb jij een idee hoe wij die
  hier goed bij kunnen betrekken?

  Nou, ik denk dat het zal gaan
  in dezelfde gelijdelijkheid
  waarmee Staatsbosbeheer dat bos
  naar zijn hand gaat zetten.

  We hebben een bosdialoog gehouden
  waarbij we mensen hebben gevraagd:
  wat zijn nou jouw wensen
  voor het bos?

  Wat zijn de dingen waar
  jij je druk om maakt?

  Als je hoort dat we er mee
  aan de slag gaan.

  Op basis daarvan hebben we
  ons grote plan gemaakt.

  En tegelijkertijd gaan we de eerste jaren
  ook weer stapjes zetten,
  waarvan ik denk dat er meer mensen
  naar het bos toe zullen komen.

  Wij gaan hier een drietal
  bossferen proberen te maken.

  De eerste bossfeer is wild bos,
  dat betekent dat de natuur voorrang heeft,
  de mens is te gast.

  Aan de andere kant van het spectrum
  hebben we het parkbos,
  waar echt de mens centraal staat
  en zijn beleven.

  We willen de mensen accomoderen
  om daarin zeg maar
  te sporten, te spelen, te komen picknicken,
  om zo het bos op die manier
  als recreant te kunnen beleven.
  en daar tussenin een hele mooie
  vorm van puur bos,
  en daar staat het bos opzich
  als bos wel centraal,
  maar de mens hebben we daar in meegenomen
  omdat die het bos echt moeten gaan beleven.

  Dat betekent dat je met de soortensamenstelling
  rekening houdt,

  dat het in de herfst prachtig kleurt,
  en dat je in het voorjaar mooie bloeiers hebt.

  Één van de redenen voor de gemeente om dit ook echt te willen
  is het feit dat,
  de stad zich langzaam
  sluit om het bos.

  Waar je ook woont in de nieuwe stad,
  je hebt altijd een gemakkelijke verbinding
  niet alleen het bos in, maar ook de mogelijkheid
  om van het hele bos te genieten.

  1400 hectare Almere Hout,
  het is echt gigantisch groot.

  We gaan ook zoals benoemd bosiconen maken,
  en ééntje ben ik persoonlijk eigenlijk
  gewoon verliefd op geworden,
  maar toch,
  je weet nooit zeker of dit er dan ook echt komt.

  Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien,
  maar het is een boomkronenpad.

  Dat is eigenlijk een hangend pad,
  langs de boomkronen.

  Op het moment dat je zo een icoon ziet,
  moet je gelijk weten.. dat is Almeerderhout!

  We zijn hier in het Almeerderhout: een bosgebied van 1400 ha groot – van Staatsbosbeheer.

  Aan de grens van Almere.

  En eigenlijk staan we hier precies op de grens met de nieuwbouw van Oosterwold.

  En het bos wat hier al eigenlijk al 30 – 35 jaar ligt, krijgt allerlei nieuwe buren.

  Met nieuwe wensen en die willen we ook een plek geven in het bos.

  Waar we hier nu aankomen is een boskamer in het Almeerderhout.

  Deze plek is fantastisch want we hebben hier ook de bosdialogen gehad.

  We hebben bewoners en ondernemers uit de omgeving uitgenodigd om mee te denken over het stadsbos van de toekomst.

  Wat is hun droom?

  Wat zou je hier moeten doen in het bos?

  De natuur die geeft ons al twee hele belangrijke redenen waarom wij moeten gaan ingrijpen.

  Enerzijds hebben we te maken met een bosvakken zoals populier die echt aan het einde van hun omloop zijn.

  Dus die zijn aan het einde van van hun levenscyclus.

  Daarnaast hebben we te maken met essentaksterfte.

  Essentaksterfte is een schimmelaantasting die de essen letterlijk bij bosjes laat omvallen.

  De toekomst voor dit bos is een klimaatbestendig bos.

  Dat houdt in dat het dus klaar is voor het komend klimaat.

  Maar de opgave is natuurlijk veel breder.

  Er zijn ontzettend veel kansen op dit moment en die willen we eigenlijk zoveel mogelijk proberen te benutten.

  Een aantal voorbeelden daarvan zijn dat we ruimte maken voor participatie in bos.

  Dus dat we omwonenden de ruimte geven om met ons mee te denken over beheer vraagstukken.

  Eigen stukjes bos beheren.

  Dat we bezig gaan met kleinschalig beheer.

  Wat dat concreet inhoudt is dat bij onze faciliteiten in de bossen ook moeten gaan klaarmaken voor de toekomst.

  Met het Almeerderhout willen wij het stadsbos maken van Almere. 

  De groene tegenhanger van het Weerwater.

  Centraal gelegen en voor iedereen bereikbaar.

  En met iedereen bedoel ik niet alleen de mensen die eraan wonen maar ook de bezoekers van de regio.

  Ook voor de dieren in het bos en de planten natuurlijk.

  LOLA Architects heeft drie deelprojecten, eigenlijk onderscheiden.

  Het zijn drie ingrediënten die invulling geven aan de ambitie die we met elkaar uit hebben gesproken.

  En dat zijn: het bos circuit; de bosiconen en bossferen.

  Het boscircuit is eigenlijk een doorgaande, aaneengesloten track die door alle bosdelen heenloopt,

  en dus de verschillende onderdelen verbindt.

  Elke woonwijk krijgt zo een adres aan dat circuit.

  Daarnaast de bosiconen.

  Bosiconen

  Daarmee gaan we het Almeerderhout op de kaart zetten.

  Niet alleen voor de stad, maar ook voor de regio.

  Dat zijn attractieve elementen, voorzieningen die langs die track

  worden geplaatst en zo een rondje door het Almeerderhout aantrekkelijk maken.

  En als derde: de bossferen.

  Er worden drie bossferen onderscheiden:
  het wild bos; het puurbos en het parkbos.  

  Elke bossfeer heeft een eigen identiteit en eigen uitstraling en eigen gebruik en eigen beheer.

  Excellente groene en gezonde leefomgeving

  Vader ondersteunt dochter op tak

  Natuur dicht bij huis heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. Bovendien kan groen een stad klimaatbestendiger maken. Voor een toekomstbestendige groei van Almere investeren we daarom in een excellente groene en gezonde leefomgeving.

  De kracht van groen en water

  Natuur heeft verschillende positieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving én (dus) op de gezondheid van mensen. Groen dicht bij huis zorgt bijvoorbeeld voor ontspanning en vermindert stress, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Inwoners van Almere kampen meer dan gemiddeld met overgewicht of verminderd welzijn. De aanwezigheid van groen en water in de stad kan bijdragen aan het welbevinden van inwoners, en aan het terugbrengen van de temperatuur in een stadse omgeving.

  Groene en gezonde interventies

  Water en natuur is voor elke Almeerder dichtbij en nodigt uit om te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Welke plaatselijke groene ingrepen kunnen inwoners beter verbinden met het groene en waterrijke DNA van Almere, zodat zij meer – of anders – gebruik maken van de buitenruimte?

  Gemeente Almere, Aeres Hogeschool en GGD Flevoland pakken dit vraagstuk gezamenlijk aan. Dit doen ze door wetenschappelijke inzichten om te zetten in groene projecten op drie verschillende locaties in Almere. :

  1. Centrum/Algerapad: fietspad tussen Hanny Schaftpark en Beatrixpark, achter het station Almere Centrum;
  2. Haven/Rondje Leemwierde: herinrichting eiland Leemwierde en paden rondom het eiland;
  3. Nobelhorst: beleefroute door R. Hofstadterstraat en Patrick Blackettstraat

  Waar, wanneer en hoe?

  Op deze drie locaties gaan we onderzoek doen naar het effect van (her)inrichting. Maken mensen meer gebruik van het groen en voelen ze zich zowel fysiek-  als mentaal beter, vooral als het erg warm is? Afhankelijk van het gebied hanteren we daarbij een specifieke doelgroep. Zo ligt de focus bij Algerapad op de jongeren (ca. 12-25 jr), bij Leemwierde richten we ons op de 60-plusser en bij Nobelhorst zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar de doelgroep. We zijn gestart met het verzamelen van informatie (denk bv. aan temperatuurmetingen, maar ook enquêtes en interviews met bewoners). Op basis hiervan, aangevuld met bestaande inzichten, zijn ontwerpen gemaakt – of nog in de maak – voor aanpassingen aan de omgeving. Gedacht kan worden aan meer groen-aanplant, maar ook aan het aanbrengen van meer meubilair en andere voorzieningen. Het doel is dit in de loop van 2024 daadwerkelijk buiten te realiseren.

  Meten = weten Als de herinrichting eenmaal is uitgevoerd, gaan we nog een aantal jaren informatie verzamelen. Zo kunnen we zien of de integrale herinrichting van het gebied het gewenste effect heeft en welke maatregelen daarbij misschien niet werken of aangepast moeten worden. Zo hopen we te leren van dit project, waarbij het streven is om die maatregelen die succesvol zijn, breder toe te passen.

  Eemvallei

  Bospad in Eemvallei Zuid

  Eemvallei is een langgerekte, slingerende zone op de kaart van Almere-Oosterwold. De zone is gereserveerd voor landschapsontwikkeling in combinatie met natuur en stadslandbouw en is ca. 400 meter breed en 10 kilometer lang (vergelijkbaar met 560 voetbalvelden). Eemvallei is dé grootschalige landschapsuitbreiding van Almere. Behalve de uitlopers van het stadsbos Almeerderhout, bevat Oosterwold immers geen enkele beplanting of beschutting. Eemvallei biedt als het ware een ontginningsbasis voor Oosterwold.

  Wat hebben we gedaan?

  Vanaf 2017 hebben Staatsbosbeheer, Het Flevo-Landschap en zeven particuliere initiatiefnemers een begin gemaakt met de aanleg van Eemvallei. Hiervoor zijn middelen toegewezen vanuit het Programma Nieuwe Natuur van de Provincie Flevoland.

  Inmiddels is de realisatie van het gebied een flink stuk onderweg. Van de totale Eemvallei uit de Structuurvisie Oosterwold is het eerste deel door Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap en enkele particuliere initiatiefnemers gerealiseerd, als onderdeel van het programma Nieuwe Natuur (PNN) van de provincie Flevoland. Daarbij gaat het binnen Oosterwold om circa 120 hectare in de projecten Eemvallei-Zuid en Noorderwold-Eemvallei.

  Bekijk de video ‘Provincie Flevoland – Nieuwe Natuur lange promo’ op YouTube.

  Hoe gaan we verder?

  Recent is bestuurlijk geconcludeerd dat het op korte termijn nog niet lukt om in één keer alle hectares nieuwe natuur te realiseren in de zone van de Eemvallei. Er bestaan nog wel mogelijkheden binnen Eemvallei-Zuid om wellicht een deel te realiseren.

  In de tweede fase van Oosterwold staat de Eemvallei nog steeds stevig op de kaart. Daarbij staat het belang van de Eemvallei voor de toekomst van Almere en Zeewolde en hun inwoners niet ter discussie. Natuur in de Eemvallei is een onmisbare toevoeging aan het huidige open agrarische landschap en versterkt het vestigingsklimaat van Oosterwold. Het nieuwe bestemmingsplan voor Oosterwold fase 2, geeft hier straks handen en voeten aan.

  Ecologische verbindingen

  Groen landschap tegen Almere Stad

  De combinatie van stad en natuur maakt Almere uniek en zorgt voor een aangename leefomgeving. Door verstedelijking en klimaatverandering staat het natuurlijke systeem onder druk. Daarom werken we aan een toekomstbestendig natuurnetwerk en versterken we ecologische verbindingen in en om de stad. 

  In het ontwerp van Almere staat de verbinding tussen stad en natuur centraal. Dat maakt Almere een stad met bijzondere kwaliteiten. Het water en het groen voegen waarde toe aan de identiteit en economie van onze stad. Dat is nergens sterker dan in Almere: een jonge polderstad gebouwd op de zeebodem, ontworpen als meerkernige stad met daartussen een royale hoeveelheid water en groen, omringd door weidse randmeren. Een fijne leefomgeving die inwoners delen met onze dieren en planten, zoals ree, otter, bever, ijsvogel, grote zilverreiger en rietorchis. 

  Door de verstedelijking en klimaatverandering staat dit natuurlijke systeem onder druk. Om Almere evenwichtig te laten groeien, willen we de verbinding tussen de ecologische kerngebieden daarom versterken. 

  Wat gaan we doen?

  In de Visie Ecologie (2020) is aangegeven op welke wijze de verbindingen tussen de kerngebieden kunnen worden verbeterend. Specifiek zijn er vier essentiële verbindingen benoemd die de komende jaren zullen worden aangepakt. De middelen hiervoor worden vanuit het Fonds Verstedelijking Almere beschikbaar gesteld. Het gaat om de volgende vier verbindingen: 

  1. Ecozone Floriade
  2. Ecozone Lage Vaart
  3. Ecozone Hoge Vaart
  4. Ecozone Pampus

  Ecologisch beheer

  Met de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere zijn afspraken gemaakt over het groenbeheer, het maaien van grassen. Door sinusbeheer, een andere manier van maaien, krijgen de grasvelden meer ecologische waarde. De grasvelden gaan er wat wilder (natuurlijker) uitzien en er kunnen zo meer soorten tussen het gras groeien.