Energy on Upcycling

Almere maakt werk van de circulaire economie. Samen met ondernemers, inwoners en organisaties ontwikkelen we uiteenlopende activiteiten om verspilling van reststromen tegen te gaan en hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Via innovatieve aanbestedingen faciliteren we nieuwe circulaire bedrijvigheid en stimuleren we de samenwerking tussen circulaire ondernemers in de stad en in de regio. Daarnaast worden in deze programmalijn innovaties voor duurzame energie onderzocht.

Circulaire economie krijgt steeds meer vorm

Op twee Almeerse bedrijventerreinen, De Steiger en De Vaart, krijgt de circulaire economie steeds meer vorm. In samenwerking met ondernemers hebben we in 2019 nieuwe inzichten gedeeld en zijn oplossingen gezocht om reststromen en -materialen inzichtelijk te maken en te zorgen dat deze een bijdrage kunnen leveren aan de lokale economie.

CityLab is echt een project specifiek gericht op circulaire bedrijvigheid.

Dus dat is bedoeld om in dat kader van Almere 2.0, is ook werkgelegenheid belangrijk.

En circulaire bedrijvigheid zien we echt als een toekomstige economische sector,

die ook meegaat in de duurzaamheidsambities die Almere heeft en daar in de combi legt eigenlijk.

Wij zijn een bureau voor arcatuur en stedenbouw. Wij zitten ook op de Steiger hier in Almere.

En wij zijn eigenlijk altijd bezig met wat de volgende grote opgave is.

Naar mijn idee gaat dat over circulariteit en duurzaamheid enerzijds, maar anderzijds ook: wat doe je met oude bedrijventerreinen als deze?

Dat willen wij laten samenkomen.

En we hebben het concept bedacht samen met anderen, voor bijvoorbeeld zo’n circulair warenhuis.

Omdat wij denken dat dat het antwoord is op de volgende grote 
opgave waar dit lab voor staat.

Circulaire economie is heel belangrijk omdat we eigenlijk vanuit twee onderwerpen aan de ene kant,

zijn er heel veel grondstoffen die we uit de grond trekken, die raken op.

Zeker in de komende 30 – 40 jaar wordt het steeds lastiger.

Dus hoe kan je nou van je afval weer hergebruiken zodat je niet nieuwe grondstoffen uit de grond hoeft te halen.

En aan de andere kant vanuit de CO₂ uitstoot.

Ja, al die materialen die uit de grond komen, komen vaak uit landen hier ver vandaan. Die moeten hier allemaal naar toe getransporteerd worden.  

Dat levert allemaal ontzettend veel CO₂ uitstoot op.

Als je dat veel meer lokaal kan hergebruiken dan beperk je die  CO₂ uitstoot en helpen we mee om de opwarming van de aarde te beperken.

Dat is niet juist voor Almere belangrijk, dat is volgens mij voor heel Nederland en iedereen belangrijk.

Want wat MeerMin doet is uiteindelijk ook gewoon ervoor zorgen dat spullen die we anders hadden weggeflikkerd,

gewoon een heel mooi tweede leven krijgen.

Niet van afval eigenlijk een te oude stoel worden, maar gewoon een hele mooie, nieuwe stoel.

Of in plaats van een beetje een vieze oude jas die je eigenlijk dertien keer moet wassen en het wordt nooit wat,

gewoon weer een mooie nieuwe jas wordt.

En dat hebben we heel hard nodig omdat we: én mooie producten willen hebben: mooie stoelen, mooie jassen,  

en tegelijkertijd zuiniger met onze grondstoffen om moeten gaan.

En het is vooral duurzaam

Wij maken een matras waarvan de materialen van het land komen.

Die kun je dus 10 – 20 jaar gebruiken, en als je ze afdankt: dan gaan ze door een shredder en dan wordt het een grondverbeteraar.

Iedere ondernemer moet verduurzamen.

Dat moet van de overheid, de rijksoverheid.

Maar ook het provinciaals bestuur wilt graag dat iedere ondernemer geholpen wordt om zo makkelijk mogelijk

en zo simpel mogelijk te verduurzamen om met elkaar te bereiken dat we in 2030 allemaal energieneutraal zijn.

Als je dus allemaal creatieve en duurzame ondernemers bij elkaar brengt dan is de versassing altijd leuker dan je vooraf had gedacht.

Bedrijventerrein De Steiger

Op bedrijventerrein De Steiger is in 2019 een inspirerende werk- en ontmoetingsplek geopend voor makers van circulaire producten en gebruikers van reststromen en -materialen. Vanuit deze plek worden ook activiteiten georganiseerd voor het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte en het ontwikkelen van een nieuw winkel-concept voor circulair gemaakte producten, genaamd ‘’Meermin’’. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een groot evenement in 2020, het Steiger Festival, waar circulariteit en duurzaamheid centraal staan. Ook is er gestart met een kwaliteitsimpuls voor het bedrijventerrein en is er een activiteitenprogramma in ontwikkeling voor en door ondernemers.

Rob van der Velden, Atelier Dutch

Circulariteit en duurzaamheid passen bij de visie van Atelier Dutch. Wat doe je met oude bedrijventerreinen, zoals De Steiger? Door initiatieven te ontplooien en innovatieve projecten te ontwikkelen hiervoor, geven we antwoord op de opgave waar Nederland voor staat.

Bedrijventerrein De Vaart

In 2017 organiseerde Almere 2.0 de competitie Upcycle City, waarbij bedrijven werden uitgedaagd om mee te denken aan circulaire oplossingen voor reststromen uit de stad. Winnaar van de competitie was Cirwinn, gevestigd op bedrijventerrein De Vaart. Onderdeel van het winnende plan was een puinscheidingsinstallatie die het mogelijk maakt dat betonpuin hoogwaardig hergebruikt kan worden. In de installatie wordt betonpuin gescrubd, geclassificeerd, gewassen en gezeefd. In 2019 is met dit puin het eerste groene betonnen fietspad in Almere Haven aangelegd.

Wat is de meerwaarde van Almere 2.0 voor bedrijventerrein De Vaart?

Alexander Pouw, directeur van de Theo Pouw Groep en aandeelhouder van Cirwinn:

Het unieke is dat we het betonpuin 100 % terugzetten in de keten. Bij duurzaam beton wordt vaak alleen betongranulaat hoogwaardig hergebruikt, maar op deze manier kunnen we ook het zand hoogwaardig hergebruiken.