Financiën

Het Fonds Verstedelijking Almere wordt gevoed door de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk. De gemeentelijke bijdrage is een bijdrage van €7,5 miljoen per jaar (incl. acres) uit het Gemeentefonds gerelateerd aan Almere 2.0. Provincie Flevoland heeft tot en met 2020 € 31 miljoen gereserveerd voor het FVA. Dit komt neer op een bijdrage van €6,2 miljoen per jaar. De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold.

Van de totale programma begroting voor de periode 2017-2021 van €136 miljoen, is tot en met 2019 €37 miljoen besteed. De uitgaven vinden plaats op vier onderdelen:

– Programma’s en sleutelprojecten
– Proceskosten programmalijnen (€ 1 miljoen p.j.))
– Almere 2050 Oostflank MRA (€ 2,7 miljoen)
– Proceskosten Almere 2.0 (€1,2 miljoen p.j.)