Leer- en werkomgeving

Samen met onze partners werken we aan een gezond groeiend Almere. Het versterken van de leer- en werkomgeving voor de regio van Almere maakt hier deel van uit. Enerzijds zetten we hiermee in op een aanbod van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, anderzijds willen we ook het vestigingsklimaat van Almere aanjagen. Een belangrijke bouwsteen hierin is Flevo Campus, een samenwerking van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, de Aeres Hogeschool en de Wageningen Universiteit.

Flevo Campus, een bloeiend kenniscentrum

Flevo Campus is de plek waar onderzoekers, ondernemers, onderwijzers en studenten samenkomen om te werken aan nieuwe oplossingen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem. Die oplossingen zijn noodzakelijk om te anticiperen op de toenemende verstedelijking. Deze eeuw wonen er voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in steden dan op het platteland. Meer stedelingen dan ooit zijn afhankelijk van steeds minder boeren die het voedsel produceren. Dit heeft onder meer een enorme impact op onze voedselvoorziening.

Aeres Hogeschool, Innovatiepaviljoen en The Village

Flevo Campus wordt ontwikkeld op het Floriadeterrein, mede dankzij een bijdrage vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. Het visitekaartje van Flevo Campus wordt het nieuwe, duurzame gebouw van de Aeres Hogeschool. In 2019 is er overeenstemming bereikt over het ontwerp, de financiering en de extra maatregelen op het gebied van energie en klimaat. Het gebouw wordt letterlijk van maaiveld tot dak een groen landschap, met groene wanden, planten en bomen. Ook het Innovatiepaviljoen van de provincie Flevoland en The Village, een paviljoen voor startups, verrijzen op het terrein. In 2019 zijn de plannen om te komen tot The Village uitgewerkt en financieel onderbouwd. Flevo Campus moet een dynamisch gebied worden met veel interactie tussen onderzoek, opleiden en ondernemen en innovatie.

Bron: BDG Architecten

Wil Bekkering, directeur Aeres Hogeschool:

We hopen op het Floriadeterrein een heel levendige campus te realiseren , waar echt iets gebeurt. Waar mensen wat kunnen zien, kunnen voelen, kunnen proeven en kunnen onderzoeken. Flevo Campus gaat over gezonde voeding voor alle burgers en stedelijke burgers in het bijzonder. Daarnaast kan Flevo Campus een mooie bijdrage leveren aan het verbinden van de personen die het voedsel produceren met de personen die het voedsel consumeren.

Repertoire Flevo Campus

2019 is ook het jaar geweest waarin het repertoire van Flevo Campus herkenbaar is geworden. Flevo Campus organiseert een scala aan projecten, activiteiten en evenementen om verbindingen te leggen, kennis uit te wisselen en naamsbekendheid op te bouwen. Met onder andere meet-ups, denktanks, een essaywedstrijd en Flevo Campus Live! werden bezoekers aan het denken gezet over stedelijke voedselvraagstukken.