Vernieuwend Wonen

Al sinds de eerste woningen in 1976 biedt Almere ruimte aan vernieuwende woonconcepten. Die traditie van vernieuwende woningbouw draagt in grote mate bij aan de identiteit en het imago van de stad. Ook in 2019 speelde vernieuwing van het wonen een belangrijke rol. De woningmarkt is altijd in beweging en diverse ontwikkelingen vragen om nieuwe woonconcepten.

BouwEXPO Tiny Housing

Voor de BouwEXPO Tiny Housing was 2019 een jaar van oogsten en kennisoverdracht. Aan het begin van het jaar heeft het college van Almere de BouwEXPO bezocht en zich laten informeren over de mogelijkheden voor klein wonen elders in de stad. Medio 2019 werd het experiment afgerond met de lancering van een boek dat in zowel het Nederlands als het Engels de ‘lessons learned’ van de BouwEXPO documenteert. Ook het totale maakproces wordt erin beschreven: van prijsvraag tot verkavelingsplan, en van grondovereenkomsten tot de gelijkwaardigheidsbepaling in het Bouwbesluit. De lancering van het boek vond begin september plaats op het expoterrein, gevolgd door diverse ontvangsten van gemeenten op locatie en een thema-avond klein wonen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

WikiHouse

De uitvoering van het experiment WikiHouse is in 2019 in een stroomversnelling geraakt. De grondovereenkomst is gesloten en in de zomer is een groep zelfbouwers geworven voor de eerste fase van 13 WikiHouses. De groep is in het najaar aan de slag gegaan met het ontwerp van de woningen. Volgens planning gaat de groep in de zomer van 2020 aan de slag met de bouw van hun woningen op De Stripmaker in Almere Buiten.

Jacqueline Tellinga, programmamanager BouwEXPO Tiny Housing:

De belangstelling voor de BouwEXPO blijft, wat ook blijkt uit de verkoop van het boek in binnen- en buitenland. De eerste oplage van 2.700 exemplaren is inmiddels bijna uitverkocht. Het Woningbouwatelier zet de kennisdeling over de BouwEXPO voort, door vragen te beantwoorden en bezoeken van gemeenten te faciliteren.