Cultuur en Toerisme

Kunst om zelf te beleven

Almere is een continu laboratorium van vernieuwing. Er is ruimte om te pionieren, een goed klimaat om talent te laten bloeien en nieuwe kunstvormen mogelijk te maken. De culturele identiteit van Almere is in ontwikkeling. Om deze tot wasdom te laten komen, moeten we ambitieus zijn en het verschil durven maken. Dat doen gemeente en provincie onder andere door in te zetten op een onderscheidend en aansprekend kunstmuseum van hoog niveau.

Start kwartiermaker

Het afgelopen jaar zijn er grote stappen gezet. In maart startte Denise de Boer (voormalig adjunct-directeur Frans Hals Museum) als kwartiermaker. Zij gaat de komende jaren aan de slag met de nadere ontwikkeling van het museale concept en alle organisatorische en financiële zaken die daarbij komen kijken.

Mijn naam is Denise de Boer. Ik ben 36 jaar.

Ik woon samen met mijn vriend, Carsten, en mijn twee kindjes: Felix en Nina, in Haarlem. Al weer drie jaar.

Ik kom sinds mijn jeugd al in Almere.

Mijn oom, Jaap de Boer, die had hier het theatercafé. Het eerste
echte discotheek van Almere.

Hiervoor was ik werkzaam als adjunct-directeur bij het
Frans Hals Museum in Haarlem.

En daar was ik verantwoordelijk voor de zakelijke en bedrijfsmatige kant van het museum.

En dan moet je denken aan HR en financiën, beveiliging, facilitair: maar ook fondsenwerving en juridische zaken.

En daarvoor was ik werkzaam bij het Amsterdam Museum als hoofd fondsenwerving en daar heb ik de fondswervingstak opgezet

en een meerjarige strategie uitgerold.

Ik was eigenlijk opgeleidt tot Investment Banker. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd maar in die wereld voelde ik me niet heel erg thuis.

En na mijn master bedrijfseconomie, ben ik kunstgeschiedenis gaan doen en toen ging er echt een wereld voor mij open.

Ik was als klein kind altijd al geïntresseerd in geschiedenisverhalen en in de colleges was ik echt een spons.

Ik nam alle kennis en informatie op.

En ik mocht ook nog een half jaar in Florence gaan studeren en dat was echt een privilege.

En nu als kwartiermaker kan ik beide werelden combineren

en mijn passie en interesse voor kunst en cultuur volledig inzetten.

Ik geloof erin dat kunst en cultuur er voor iedereen is en ik
geloof niet in een waardeoordeel daarbij.

Je zult mij niet snel horen praten over hoge of lage kunst: dat laat ik lekker aan het publiek.

Want wie ben ik om te bepalen wat kunst is?

Wat vooral belangrijk is, is dat kunst niet moeilijk of elitair wordt gevonden maar dat het relevant is en aansprekend is.

Het is belangrijk dat het museum geen drempels heeft: geen fysieke; geen mentale drempels

en dat er interactie is met het publiek.

Zodat je weet wat er leeft en dat je inspeelt op dat wat relevant is op dat moment

en je daardoor echt een connectie hebt met de mensen van Almere en Flevoland.

Almere is een jonge, ambiteuze stad met een echte pioniersgeest.

Met Almere 2.0 en Fonds Verstedelijking Almere gaan we Almere nog aantrekkelijker maken de komende jaren voor alle bewoners en bezoekers,

zodat Almere straks kan uitgroeien tot de vijfde
stad van Nederland.

Kunst en cultuur is overal om ons heen.

En de coronacrisis heeft ons doen beseffen hoe erg we het hebben moeten missen.

Dat er geen culturele uitwisseling is geweest: geen bioscopen; geen musea; geen theaters; geen uitgaansleven.

En laten we hopen dat we snel weer gebruik mogen maken van die rijke, culturele uitgaansvoorzieningen die wij hebben.

Er zijn meer dan 500 musea in Nederland, en meer dan 50 musea in Amsterdam.

Dus je zou jezelf de vraag kunnen stellen: waarom moet er een nieuw museum bij?

Nou, ik vind dat er over het idee van dit nieuwe museum heel goed is nagedacht.

Het basisconcept is nieuw en complementair aan dat wat er al is en het past ook heel goed bij waar Almere en Flevoland voor staan.

Het is een museum wat zich gaat richten op grootschalige, multimediale kunst

dat heel erg inspeelt op de zintuigen: dus je gaat het ervaren; je gaat het voelen; ruiken; zien; horen.

Kortom: dit nieuwe museum wordt niet moeilijk maar
juist spannend, verrassend en leuk.

Het zal daarmee goed aansluiten bij de relatief jonge inwonersamenstelling van Almere.

Het nieuwe museum zal inzetten op samenwerking: zowel internationaal als lokaal.

Het nieuwe museum zal kunstwerken kunnen tonen waar andere musea niet permanent ruimte voor hebben.

En dat is belangrijk zodat er meer collectie in Nederland zichtbaar zal zijn.

Locaal zullen we samenwerken met de cultuurinstellingen in Flevoland en Almere.

Om zo deze regio als cultuurbestemming te promoten.

En daarmee meer binnen en buitenlandse toeristen deze kant
optrekken.

Een groot, internationaal kunstmuseum past bij de stad die Almere graag wil zijn.

En als je zo’n groot initiatief gaat ontwikkelen dan is het ook erg belangrijk dat het naadloos aansluit op de behoefte van die stad.

Een belangrijk element van mijn werk wordt daarom dan ook dat ik in de stad en in de provincie ga horen wat er leeft en speelt.

Zodat dit museum straks gaat leven bij alle Almeerders en Flevolanders.

De gevolgen van de coronacrisis op de culturele sector zullen
zeker ook voor invloed zijn op dit nieuwe museum.

Omdat dit museum nog helemaal uitgewerkt en ontwikkeld moet worden kunnen we ook hier de pioniersgeest van Flevoland en Almere op loslaten.

Hoe willen wij dat dit museum van de 21ste eeuw eruit komt te zien?

De komende tijd zal ik samen met het projectteam de businesscase voor het museum gaan uitwerken.

Wat is er nodig om dit museum te gaan realiseren? Denl daarbij aan artistieke, financiële en organisatorische elementen.

Daarnaast zullen we ook een activiteitenprogramma voor het museum opzetten als voorproef van wat dit museum straks gaat zijn.

En ook om samen met het publiek het museum nader vorm te gaan geven.

Na de zomer − als het weer kan en mag − dan kom ik graag persoonlijk met u kennis maken.

en dan deel ik ook graag de laatste ontwikkelingen met u.

Aansluiten bij wensen inwoners en bezoekers

Het is van groot belang dat Almeerders en Flevolanders zich kunnen herkennen in de inkleuring van het toekomstige kunstmuseum, enthousiast worden en er graag (terug)komen. Het museum gaat daarom de komende jaar al experimenteren met verschillende vormen van programmering, zodat het museumconcept aangepast kan worden aan de behoeften en wensen van de bezoekers en inwoners. Zij worden dan ook bij alle stappen betrokken.

Grootse kunst

Het uitgangspunt voor het nieuwe museum in Almere is grootschalige multimediale kunst. Het is kunst waar het publiek zich ruimtelijk in beweegt en waar de beleving centraal staat. Het is een totaalervaring, op de zintuigen gericht. De kunstwerken zijn letterlijk groot, maar ook groots in hun effect en impact op de bezoeker. Qua vorm willen we niet in hokjes denken, maar aansluiting zoeken bij de belevingswereld van het publiek. Het museum is voor iedereen interessant en leuk.

We zijn gefascineerd geraakt door Flevoland en de geschiedenis van deze provincie, die door mensen is aangelegd.

The Port, The Stage en The Observatory

Ook al is er nog geen gebouw, het museum krijgt in deze fase al een plek in de stad: een tijdelijk kunstpaviljoen op het Floriade park, waar de komende vijf jaar allerlei cultuuractiviteiten kunnen plaatsvinden en volop ruimte is om nieuwe ideeën te ontwikkelen en testen. Het paviljoen opent met de start van Floriade Expo in april 2022.

Het winnende ontwerp van Studio Ossidiana voor het paviljoen werd begin december bekendgemaakt. Dit in Rotterdam gevestigde bureau wordt geleid door de Italiaanse architecten Alessandra Covini en Giovanni Bellotti. Studio Ossidiana liet zich inspireren door de zee die de provincie Flevoland ooit was en het meer waarop het paviljoen komt te liggen, het Weerwater. Alessandra: “We zijn gefascineerd geraakt door Flevoland en de geschiedenis van deze provincie, die door mensen is aangelegd.”

Bron: Studio Ossidiana

Het ontwerp is opgebouwd uit drie cirkels: The Port, The Stage en The Observatory. The Port is een ringvormige promenade op het water, waar bezoekers kunnen wandelen en verblijven, en kunnen genieten van de buitenkunst en het mooie uitzicht. The Stage is een drijvend platform dat dienst zal doen als terras voor een kop koffie, maar ook als podium voor buitentheater of een muziekvoorstelling. Op het derde cirkelvormige platform staat The Observatory, het kunstpaviljoen met twee tentoonstellingsruimten. Deze biedt een dromerige blik van buiten naar binnen, en andersom. In het kunstpaviljoen zullen tentoonstellingen, schoolprogramma’s, workshops en events worden georganiseerd.

Giovanni: “Door de promenade die we ontworpen hebben, wordt het mogelijk om zowel binnen als buiten te programmeren. Ook als het paviljoen dicht is, kun je wandelen over de pier, genieten van de omgeving en er afspreken met vrienden.”

Grote erkenning

Op Prinsjesdag maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat het toekomstige kunstmuseum deel gaat uitmaken van de nieuwe Culturele Basis Infrastructuur (BIS). Voor Almere en Flevoland betekent dit een jaarlijkse subsidie van € 250.000 voor de periode 2021-2024, bedoeld voor publieksactiviteiten.

De opname in de BIS is een grote erkenning voor het toekomstige museum. Het toont aan dat het Rijk een grote meerwaarde van dit museum ziet voor het huidige landelijke museale bestel en specifiek voor Flevoland en Almere.

Meer weten over de andere sleutelprojecten van programmalijn Cultuur en Toerisme? Kijk op de pagina’s van Kustzone Poort en NP Nieuw Land – Almeerse Poort