Leren en Werken

Smeltkroes van nationaliteiten op nieuwe internationale campus

Internationale bedrijven vestigen zich graag op plekken met genoeg voorzieningen voor hun werknemers, zoals huisvesting, groen, cultuur én onderwijs. Om meer internationale bedrijven aan te trekken, is goed internationaal onderwijs een must. In de metropoolregio is er op dit moment een groot tekort aan plekken op internationale scholen. Door samenwerking én uitbreiding van de bestaande internationale scholen op één campus wordt Almere herkenbaar als onderwijsstad waar expats en (internationale) bedrijven zich willen vestigen. Daarmee versterken we ook de Almeerse en regionale economie.

In het Annapark komt een internationale campus waar kinderen van 4 tot 19 jaar onderwijs krijgen. International Primary School (basisonderwijs) en International School (voortgezet onderwijs) krijgen daarvoor in 2023 een prachtig nieuw gebouw tot hun beschikking. De campus komt te liggen naast het Trinitas Gymnasium op een driehoekig kavel dat aan het Bok de Korver sportpark grenst. Het gebouw wordt maximaal drie verdieping hoog en krijgt 7300 vierkante meter vloeroppervlakte. Er is ruimte voor 700 leerlingen, met de mogelijkheid om op termijn uit te breiden naar 1000 leerlingen.

Het winnende ontwerp van team ‘Van Norel’ is afgelopen jaar feestelijk onthuld op de bouwkavel. Helaas was een grootschalige bijeenkomst vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk.

Foto’s bekendmaking ontwerp (Bron: Maarten Feenstra)

Maaike Veeningen, Wethouder

De aanwezigheid van goed onderwijs is voor expats een belangrijke voorwaarde bij de keuze voor hun woonplaats

Foto ontwerp (Bron: cepezed)

Ontmoetingsplek

De nieuwe internationale campus wordt een smeltkroes van nationaliteiten. Het ontwerp sluit daar ook op aan. Het wordt een modern, licht schoolgebouw waar verschillende nationaliteiten, culturen, leeftijden en niveaus zich thuis voelen. Er komen verschillende ontmoetingsplekken in en rond het gebouw. Voor leerlingen, maar ook voor de ouders voor wie de school een belangrijke schakel in hun sociale netwerk is.

De campus is één geheel, maar bestaat uit verschillende zones zodat de leeromgeving voor de verschillende leeftijdsgroepen overzichtelijk blijft en kleinschalig aanvoelt. Ook behouden de basisschoolleerlingen en de middelbare scholieren een eigen schoolplein en gymzaal. In de aula, het hart van het gebouw, is ruimte voor 1000 leerlingen om gezamenlijk te eten en weekafsluitingen te vieren samen met hun ouders.

Uitdagende leeromgeving

Op de campus worden de leerlingen uitgedaagd met een uitgebreid vakkenpakket. Naast de traditionele vakken en onderwijsvormen besteden leerlingen tijd aan activiteiten zoals debatteren, muziek, kunst en sport. Het gebouw prikkelt de nieuwsgierige en onderzoekende houding van leerlingen doordat er veel te zien is in de school. Zo worden werkstukken van leerlingen tentoongesteld, zijn er schermen met internationaal nieuws, is de bibliotheek goed uitgerust en de wisselt kunstcollectie regelmatig.

De bouw van de campus start naar verwachting in het najaar van 2021 en in het voorjaar van 2023 kunnen de leerlingen en hun leraren het pand betrekken.

Programmalijn Leren en Werken

Binnen de programmalijn versterken Leer- en Werkomgeving stimuleren we kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs, talentontwikkeling en kennisuitwisseling tussen onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Dit doen we onder andere met de sleutelprojecten Internationale Campus en Flevo Campus.

Meer weten over de andere sleutelprojecten van programmalijn Leren en werken? Kijk op de pagina’s van Flevo CampusKenniscampus StadshartMBO ICT Field Lab en Floriade Werkt!