Vernieuwend Wonen

Innovatieve woonexperimenten

Met programmalijn Vernieuwend Wonen zoeken we naar oplossingen voor actuele beleids- en/of maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. We zetten in op het realiseren van innovatieve woonmilieus, woonconcepten en bouwmethoden die waardevolle inzichten bieden voor de woningbouwproductie in de stad, regio en elders in het land. Dat doen we door middel van een aantal langlopende woonexperimenten, waarin we werken aan thema’s die bij de gemeente, provincie en het Rijk op de agenda staan. We borgen zo de Almeerse traditie van innovatieve stedenbouw, binnen de context van de grote opgaven en plannen in de stad en de regio. Daarmee draagt Vernieuwend Wonen bij aan het imago van Almere als stad waar in principe elke woning en woonwens gerealiseerd kan worden.

Digitale zelfbouw Wikihouse

2020 was een druk jaar voor het WikiHouse experiment. In de eerste maanden van het jaar werd een intensief proces doorlopen richting de bouw van de eerste 13 woningen op De Stripmaker in Almere Buiten. Ondanks dat door corona een aantal deelnemers moest afhaken en er diverse kinderziektes naar boven kwamen, zijn 9 zelfbouwers sinds de zomer bezig met de bouw van hun WikiHouse. Parallel hieraan is de werving voor 18 woningen in de tweede fase gestart en zijn diverse deelnemers inmiddels hun huis aan het ontwerpen.

Bekijk de video ‘Een eigen ontwerp wordt een eigen huis’ op YouTube.

In de eerste fase van het experiment bleek door stijgende bouwkosten en onverwachte financieringsvoorwaarden van de bank WikiHouse minder bereikbaar. Met deze ervaringen in het achterhoofd is er opnieuw gekeken naar de betaalbaarheid voor de beoogde doelgroep. Naast gedeeltelijke standaardisering in het bouwconcept, is er een huur-koop constructie geïntroduceerd in samenwerking met Stichting Steenvlinder INC.

In 2020 is ook verder gewerkt aan het digitale platform en de integratie van de WikiHouse modules hierop. De modules moeten als een soort IKEA keukenplanner voor woningen gaan functioneren. Daarnaast is de Makerspace ingericht, een mobiele zaaglocatie voor WikiHouse onderdelen. De virtual reality ontwerp tool is als prototype ingezet bij een aantal deelnemers uit de tweede fase en is inmiddels in de laatste fase van ontwikkeling.

Bron: Maarten Feenstra

Over het experiment

WikiHouse is een betaalbaar, duurzaam en digitaal geproduceerd houtskelet bouwpakket op basis van een modulair systeem. Omdat het open source en hands-on is, kan iedereen hiermee een eigen huis ontwerpen en bouwen. In het experiment wordt WikiHouse klaar gemaakt voor toepassing op de Nederlandse markt. In eerste instantie door het bouwen van een prototype, gevolgd door de zelfbouw van 27 WikiHouses op De Stripmaker in Almere Buiten. Bereikbaarheid van lagere middeninkomens staat in dit project centraal. Een WikiHouse op de Stripmaker kan vanaf c.a. €165.000 V.O.N gerealiseerd worden, inclusief grond, ontwikkel- en bouwkosten. De Almeerse pilot is onderdeel van het Interreg project H4.0E.

Bekijk de video ‘De architect van WikiHouse De Stripmaker over zelfbouw’ op YouTube.

Publicatie ‘Transformatie, een experiment?’

Publicatie ‘Transformatie, een experiment?’

In 2020 is het digitale magazine ‘Transformatie, een experiment?’ gepubliceerd, waarin verschillende deskundigen en ervaren partijen aan het woord komen. Ze blikken terug op het experiment ‘Transformatie kantoren en Maatschappelijk vastgoed’ en laten hun licht schijnen over de context van dit thema in Nederland. Hieruit komen diverse ideeën en inzichten over het transformeren van leegstaande kantoorpanden naar voren, die grotendeels de uitgangspunten en doelstellingen van het experiment van het Woningbouwatelier bevestigen. Om ook de effecten van corona en mogelijke kansen voor een vervolgexperiment te verkennen, is er een digitale break-out-sessie op Building Holland georganiseerd en een opinieartikel voor Vastgoedmarkt.nl geschreven.

Meer weten over de andere sleutelprojecten van programmalijn Vernieuwend Wonen? Kijk op de pagina van Who Cares.