Cultuur, toerisme en sport

Almere groeit als stad en en daar hoort een cultureel aanbod bij dat aansluit bij de kwaliteiten van de stad en bezoekers van binnen en buiten Almere en Flevoland trekt. Programmalijn Cultuur, toerisme en sport creëert plekken in de stad waar inwoners en bezoekers graag naartoe gaan, met plezier verblijven en trots op zijn. Plekken waar het bruist én die impact hebben op de stad en de regio.

Museum ‘voor’, ‘met’, en ‘door’ Almere en Flevoland

Eén van die plekken is het nieuw te ontwikkelen museum voor immersieve kunst, als verlengde van de landschapskunstcollectie in Flevoland. Immersieve kunst is kunst die overal om je heen is, die al je zintuigen aanspreekt en die je blik op de wereld net even anders maakt. Om inwoners en bezoekers alvast kennis te laten maken met het toekomstige museum en om het concept te toetsen, is er gewerkt aan een opmaat. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een kunstpaviljoen, genaamd M., aan het centrale plein van Floriade Expo 2022 en de latere wijk Hortus.

De bouw van het paviljoen startte medio augustus 2021 en opent met de start van de Expo. Het paviljoen zal daarna minimaal 5 jaar door het museum in gebruik worden genomen. Ook onderdeel van M. is het meerjarig activiteitenprogramma, bestaande uit tentoonstellingen, educatieproducten, randprogrammering, en een uitgebreid, interactief publieksonderzoek.

Inhoudelijk concept afgerond

De periode 2021-2022 staat in het teken van planvorming en besluitvorming. De inhoudelijke uitwerking van het toekomstige museum is vorig jaar afgerond. Kwartiermaker Denise de Boer presenteerde het museumconcept aan raad en staten als een multifunctioneel instituut, met commerciële functies die het museum laagdrempelig maken. Vanaf het voorjaar 2022 wordt de business case uitgewerkt, die in het najaar wordt voorgelegd aan raad en staten.

Kustzone Poort als culturele en recreatieve hotspot

Met de permanente locatie van Vis à Vis in het gebied, de aanleg van 7 hectare nieuw strand voor kleine en grootschalige events en de (publieks-)activiteiten van StrandLAB is er het afgelopen jaar flink gebouwd aan het culturele profiel van Kustzone Poort. In november 2021 is het gebiedsconcept ‘Stadsduin voor actieve cultuur’ vastgesteld. Kustzone Poort moet een onderscheidende plek in Almere én de metropoolregio worden, met het hele jaar door verrassende actieve culturele en recreatieve programmering. Het is de bedoeling dat op het vorig jaar aangelegde nieuwe strand de komende jaren landelijk bekende festivals en evenementen plaatsvinden.

StrandLAB door als stichting

StrandLAB Almere is het buitenlaboratorium voor cultuur van Almere/Flevoland. In 2021 is de opdracht van placemaking door Linkeroever afgerond en is StrandLAB Almere overgegaan in een zelfstandige stichting. Daarnaast is verder gewerkt aan de realisatie van een tribune, een podium, een atelier en een workshopruimte. Deze plekken zijn landschappelijk vormgegeven en worden in het voorjaar van 2022 in gebruik genomen.

Nationaal Park Nieuw Land

Tegen Almere en Lelystad ligt het Nationaal Park Nieuw Land. Het sleutelproject Almeersepoort richt zich op twee toeristisch-recreatieve bestemmingen: de Oostvaarderplassen Almere en het Lepelaarplassengebied (inclusief de Trekvogel). We werken samen met beheerders en gebruikers om het gebied bekender en aantrekkelijker te maken. En we zorgen ervoor dat er meer te beleven is. In 2021 is er onder andere geïnvesteerd in het landschap. Inmiddels zijn duizenden bomen en struweel aangeplant en zijn vele paden verbeterd en uitgebreid. Ook zijn nieuwe excursievoertuigen aangeschaft.

Corona was de afgelopen twee jaar de grote spelbreker in de uitvoering van marketing, communicatie en programmering van activiteiten en evenementen. Toch zijn de partners er wel in geslaagd om binnen de wisselende beperkingen succesvolle (digitale) evenementen en activiteiten te organiseren.

Sport

In september 2021 is besloten dat ‘Sport’ vanaf 2022 aan deze programmalijn wordt toegevoegd. Met dit sleutelproject werken we aan het verbeteren van een goed ingericht sport- en beweegklimaat. Zo wordt Almere nog prettiger om te wonen en zorgen we voor gezondere, fittere en productievere inwoners. ‘Het eerste hoogtepunt vindt in het voorjaar van 2022 plaats, dan organiseert het Watersportverbond het grootse watersportevenement ter wereld in Kustzone Poort: de Dutch Water Week.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Cultuur, toerisme en sport? Kijk op de pagina’s van Museale voorziening, Kustzone Poort, NP Nieuw Land – Almeerse Poort, Sport en bewegen in de openbare ruimte, Buitenzwembad en Topsport.