Hart van de Stad

Centrum in Ontwikkeling

Almere Centrum neemt als hart van de stad in toenemende mate een belangrijke plek in, zowel binnen Almere als binnen de regio. 2021 was voor Almere Centrum het jaar met vele zichtbare werkzaamheden in en rondom het station, in de binnenstad en rondom het Weerwater, in aanloop naar Floriade Expo 2022.

Station Almere Centrum steeds mooier

Samen met provincie Flevoland, ProRail en NS willen we een station met moderne uitstraling waar reizigers zich prettig en veilig voelen en hun fiets makkelijk kunnen parkeren.

Pleinen stationsgebied

In 2021 werd het stationsgebied stapje voor stapje mooier. De verbinding van het Mandelaplein met het Stationsplein werd zichtbaar door de nieuwe tegelvloer. De herinrichting van de perrons is afgerond en de perronkap heeft naast een lik rode verf ook zonnepanelen gekregen.

Ook is het fietspad Spoorbaanpad, dat parallel aan het station loopt, verbeterd. Er is hard gewerkt aan de nieuwe moderne fietsenstallingen met een zelfservicesysteem.

Stadspark Stadhuispromenade

In de zomer van 2021 is gestart met de herinrichting van de Stadhuispromenade. De wensen van Almeerders, veel groen en plek om te rusten, zijn meegenomen in het ontwerp. Er is 1500 m2 beplanting en blikvanger is ‘de Zeebank’, een bank van maar liefst 110 meter lang. De Zeebank van LOLA Landscape Architects en kunstenaar Jan van der Ploeg is het eerste kunstwerk van de Zeegroene loper, een route die van het station tot aan het Weerwater loopt.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is het uitgangspunt van het ontwerp. Oude bakstenen van de Stadhuispromenade zijn hergebruikt voor de nieuwe paden en de bomen zijn verplaatst naar het terrein achter het stadhuis en het bomendepot op de Vaart. Het bomendepot is onderdeel van het Almeers bomenregister. Regenwater wordt bij hevige buien opgevangen in lagergelegen delen. Deze wadi’s, groene greppels, zijn een uniek stuk groen midden in de stad. Het park is in maart 2022 officieel geopend.

Rondje Weerwater

In 2021 is verder gewerkt aan het Weerwater. Het Weerwater moet dé plek worden waar Almeerders en bezoekers komen om te sporten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Hiervoor maken we de omgeving nog aantrekkelijker. Een recreatieve track om te fietsen, wandelen en skaten rondom het Weerwater is grotendeels aangelegd.

Weerwaterbrug

Op 30 september hebben wethouder Maaike Veeningen en gedeputeerde Jan de Reus de Weerwaterbrug officieel geopend. Het Lumièrepark is nu verbonden met de toekomstige wijk Hortus. De verbinding gaat na Floriade Expo open.

Esplanade

Aan de Esplanade zijn in 2021 drie grote werken gestart: de bouw van het horecapaviljoen, de aanleg van het stadsstrand en de aanleg van de nieuwe aanlegsteigers voor de vaarverbinding tussen de Esplanade naar Floriade en straks de nieuwe wijk Hortus. Zo blijft het plein een unieke plek voor (watersport)activiteiten en evenementen. Het nieuwe stadsstrand met horecapaviljoen Strand 22 zijn in maart 2022 geopend.

Floriade als aanjager

Floriade Expo 2022 versterkt op verschillende manieren het hart van de stad. Ook na het evenement als de stadswijk Hortus op het terrein wordt ontwikkeld.

Floriade is ook aanjager van diverse andere projecten zoals het project Rondje Weerwater en de Bruggencampus; een uniek project waar kennis over circulariteit in bruggenbouw is uitgetest met grote sprongen voorwaarts in digitalisering van materialen.

Eind oktober 2021 zijn de Beverbrug en Kleine Rondje Weerwaterbrug opgeleverd. Unieke projecten, dat blijkt uit de nominatie voor de Circular Awards 2022.

Almere Centrum wil de aantrekkelijke, gastvrije en levendige binnenstad van Almere zijn. Een plek waar je je thuis voelt als bewoner, ondernemer of bezoeker. Dat vraagt om een divers aanbod op alle terreinen. Almere is de jongste stad van Nederland en zal dat ook altijd blijven. Kijk voor meer informatie over de eeuwig jonge binnenstad op: Almere Centrum | Gemeente Almere.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Hart van de Stad? Kijk op de pagina’s van Station en Stationsomgeving, Versterken Almere Centrum, Rondje Weerwater en Floriade.